1,5 miliona zł na przebudowę targowiska i parkingu w Bychawie – wkrótce podpisanie umowy

W najbliższym czasie Gmina Bychawa podpisze umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 na kwotę 999 999,00 zł. Planowana całkowita kwota zadania to 1 571 585,72 zł. Inwestycja realizowana jest metodą „zaprojektuj – wybuduj”, w 2018 r zostanie zaprojektowane targowisko przy ul. Lubelskiej i Stefana Batorego oraz parking przy ul. Podwale, natomiast w 2019 r. ruszy budowa targowiska i parkingu, która potrwa do października.

W ramach realizacji zadania powstaną dwie wiaty o łącznej powierzchni około 1400 m2, zaplecze sanitarno – higieniczne, zadaszenie schodów oraz pochylnia dla niepełnosprawnych, oświetlenie LED, monitoring oraz elementy małej infrastruktury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci).

„Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.