20 kwietnia 2020 r. – dezynfekcja Bychawy

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy Urząd Miejski w Bychawie zleci Bychawskiemu Przedsiębiorstwo Komunalnemu Sp. z o. o. w Bychawie przeprowadzenie „Akcji odkażania miasta”.

Zabieg ten zostanie przeprowadzony w dniu 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) nad ranem w godzinach 4.00-6.30.

Dezynfekowane będą przystanki, poręcze, ławki, kosze na śmieci – czyli wszystko z czym mieszkaniec Bychawy może mieć kontakt.

Działania będą polegały na dezynfekcji elementów wyposażenia ulic przy użyciu środków do powierzchniowego odkażania, wyprodukowanych na bazie alkoholi. Prosimy mieszkańców o pozostanie w domach w tym czasie.