Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

1.Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Bychawa zajmuje się firma EKOLAND Sp. z o.o. ul. M. J. Piłsudskiego 12, 23-200 Kraśnik.

Umowa zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych została zawarta w dniu 28 czerwca 2013 r. na okres do 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 r.

2. Przedsiębiorcy musza zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która wpisana jest do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Bychawa

BIP > Rejestr działalności reglamentowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych...