Zaproszenie na XX Lubelskie Święto Chleba do Muzeum Wsi Lubelskiej

Uprzejmie informuję, że LGD „Kraina wokół Lublina” będzie organizować stoisko wystawiennicze podczas XX Lubelskiego Święta Chleba w dniu 9 września w lubelskim skansenie. Zapraszamy wytwórców spożywczych produktów tradycyjnych i lokalnych oraz rękodzieła do promocji swojej działalności na stoisku LGD (możliwa

Czytaj więcej...

Prezentacja i promocja książki dr. Jakuba Kuny „Bychawa 1919-1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta”

Prezentacja i promocja książki dr. Jakuba Kuny
„Bychawa 1919 – 1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta”

Bychawa, Galeria BCK, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 34,

7.09.2018, godz. 17.00.
Organizatorzy: Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bychawie
Patronat: Burmistrz Bychawy

W trakcie spotkania

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bychawie

Znak: OSSO.526.19.2018
Data utworzenia: 2018-09-05
Obowiązujący: od 2018-09-05 do 2018-09-12

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 4 września 2018 r. Bychawskie

Czytaj więcej...