„Aktywny Senior” w gminie Bychawa – OPS w Bychawie prowadzi nabór do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że nadal prowadzi rekrutację do projektu pn. „Aktywny Senior”. Ze względu na to, że umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w czerwcu br., uległ zmianie termin rozpoczęcia oraz okres realizacji projektu w następujący sposób:

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki będą realizowane od września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.,
  • zaś usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej – Klub Seniora – od 01 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

W ramach zadania „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” zapewnione będą usługi opiekuńcze dla 4 osób niesamodzielnych, wymagających opieki i pielęgnacji, zgodnie z potrzebami, przez 7 dni w tygodniu, średnio po 2 godziny dziennie. Odpłatność za wykonane usługi uzależniona jest od dochodu osoby wymagającej opieki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z tut. Ośrodkiem, tel. 81 566 01 27.

Marta Sękuła, OPS w Bychawie