Apel do wszystkich mieszkańców Gminy Bychawa, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w miejscach, gdzie występuje koronawirus bądź mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi

STOP!!!

w przypadku podejrzenia zakażania

nie przychodź do przychodni

DZWOŃ!!!

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Bychawa, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w miejscach, gdzie występuje koronawirus bądź mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi, aby zauważając u dziecka, czy u siebie niepokojące objawy, takie jak gorączkę, kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem natychmiast skontaktowali się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

 tel. 693 379 185

lub zgłosili się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział telefon:

tel. 815 349 414 lub 817 402 578

Dyżurny przeprowadzi wywiad chorobowy i w razie konieczności wskaże sposoby dalszego zachowania.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również całodobową infolinię w zakresie postępowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów:

tel. 800 190 590

Zwracamy się także do osób, której mogły być narażone na kontakt z wirusem, do uczniów, ich rodziców, do uczestników wszelkich wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, które odbywać się będą w najbliższym czasie na terenie naszej Gminy, aby zachować szczególną ostrożność,a w przypadku zauważenia u siebie jakiegokolwiek z wymienionych objawów powstrzymać się od udziału w tych wydarzeniach.

Aby chronić siebie i innych przed zachorowaniem:

  • dokładnie myj ręce: zawsze po kaszlu lub kichaniu i podczas opieki nad chorym, ale również: przed przygotowaniem posiłku, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety;
  • podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos jednorazową chusteczką lub w zgiętym ramieniu;
  • zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób które kaszlą lub kichają.

Wykaz Szpitali Zakaźnych dla powiatu lubelskiego:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 – dla dorosłych;
  • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9 – dla dzieci.