Badania profilaktyczne w czasie trwania Gminnych Dożynek

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie wraz z Pracownikami zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Bychawa oraz zaproszonych Gości na badania profilaktyczne w czasie trwania Gminnych Dożynek.

Oferujemy Państwu możliwość wykonania następujących badań:

  • Badania EKG serca z interpretacją dokonaną przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.
  • Pomiar cukru we krwi
  • Pomiar tętna i ciśnienia krwi.
  • Wykonanie badania spirometrycznego.
  • Badanie krwi w kierunku HCV (badanie krwi w kierunku żółtaczki typu C)

Miejsce namiot medyczny na placu dożynkowym.
Ratownik Koordynator Zespól Ratownictwa Medycznego w Bychawie zaprezentuje pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Uczestników Dożynek zapraszamy do samodzielnego przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach.

Pokaz będzie zorganizowany na placu obok ambulansu medycznego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z w/w oferty profilaktycznej.

Dyrektor SPZOZ w Bychawie
Andrzej Strawa