Bezpłatne badania z zakresu profilaktyki raka jelita grubego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej

Bezpłatne badania z zakresu profilaktyki raka jelita grubego
Badam się, chcę mieć pewność
zgłoś się, jeśli masz:
• 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
• 40-49 lat, masz krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
• 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Miejsce wykonywania badań:
Pracownia Endoskopii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie L Herberta 21 (dawna ul. Kruczkowskiego)
Zapraszamy na spotkanie
Informacje i zapisy:
tei.4-48 504 219 945
e-mail: profilaktyka@janbozy.pl www.janbozy.lublin.pl
Dla osób z terenów wiejskich powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego
„Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego”
Zwrot kosztów dojazdu