Burmistrz Bychawy o modernizacji drogi w Dąbrowie

6 października br. uczestniczyłem wspólnie ze Starostą Powiatu Lubelskiego Pawłem Pikulą oraz radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego Henrykiem Dudziakiem w  spotkaniu samorządowców z regionu z prezydentem miasta Lublin Krzysztofem Żukiem dotyczącym remontu drogi relacji Bychawa-Lublin na odcinku tzw. lasu Dąbrowa.

W trakcie rozmowy przedstawiliśmy nasze stanowisko, wskazując na niedogodności oraz niebezpieczeństwa będące konsekwencją takiego, a nie innego stanu technicznego nawierzchni jezdni. Po przedstawieniu faktów prezydent wyraził duże zrozumienie dla naszych postulatów i zadeklarował, że postara się znaleźć środki na modernizację tejże drogi już w budżecie 2018 roku. Stosowne porozumienie zamierzamy podpisać na terenie naszego miasta w listopadzie tego roku. Uważam, że możemy mówić o bardzo dużym sukcesie – szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że będzie to uwieńczeniem wspólnych starań: naszych, sąsiednich Gmin, Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Prezydenta Miasta Lublin. Rezultatem tej współpracy będzie podróż z Lublina do okolicznych gmin przebiegająca w należytym standardzie.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy złożyli podpisy pod wnioskiem dotyczącym remontu wyżej wymienionej drogi.