Spotkanie z kolekcjonerem monet – zaproszenie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

22 maja (środa) 2019 r., godz. 16.00

Bychawskie Centrum Kultury – Galeria

Spotkanie z kolekcjonerem

„Numizmatyka jest dla ciebie”

W programie:

  • multimedialny pokaz kolekcji monet
  • wystawa / prezentacja monet
  • Co to jest numizmatyka?
  • Czy moneta
Czytaj więcej...

Uczniowski Klub Pływacki otrzyma 15 tys. zł na realizację zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”

OSSO. 524.2.2019 Bychawa, dnia 14.05.2019 r.

WYNIKI o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert ogłoszony w dniu 16

Czytaj więcej...

Uczniowski Klub Sportowy Podkowa otrzyma 12 tys. zł na realizację zadania pod tytułem „Dofinansowanie powszechnej nauki pływania z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych”

OSSO.524.3.2019 Bychawa, dnia 14.05.2019 r.

WYNIKI o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert ogłoszony w dniu 16 kwietnia

Czytaj więcej...