Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na przygotowanie 30-sekundowego „Spotu Świątecznego promującego PRODUKT POLSKI ”. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27.11.2020 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie serdeczne zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie na „Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI”.

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie informacji dotyczących korzyści wynikających z zakupu polskich produktów żywnościowych

Czytaj więcej...

Szukanie wolontariuszy do opieki nad mieszkańcami Domów Opieki Społecznej

W związku z trwającym stanem epidemii mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobową opieki, zwracam się z uprzejmą prośbą o stworzenie listy potencjalnych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społeczną w opiece nad

Czytaj więcej...

Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w Biurze LGD można złożyć wniosek o udzielenie POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR dla przedsiębiorstw z terenu  województwa lubelskiego.

Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w celu zapewnienia

Czytaj więcej...

Kwota środków finansowych budżetu obywatelskiego do zrealizowania w roku 2021 umożliwia wykonanie wszystkich trzech projektów


Lista projektów

w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych do realizacji w roku 2021 wraz z ilością oddanych głosów podczas przeprowadzonego głosowania

Nazwa projektuNumer projektuLiczba głosów oddanych w głosowaniu tradycyjnym (papierowo)Liczba głosów oddanych w głosowaniu elektronicznymLiczba głosów ważnych
Czytaj więcej...

Laureatem Wawrzynu Pawła Konrada w Konkursie „Książka Roku 2019” została m.in. publikacja Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada  w Konkursie „Książka Roku 2019” zostały:

W kategorii Książka o Lublinie

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

za książkę Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Szkice i studia, pod red. naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra

Czytaj więcej...

Spis rolny – można się spisać przez telefon, Internet lub w urzędzie

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym”

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Czytaj więcej...