Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w Biurze LGD można złożyć wniosek o udzielenie POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR dla przedsiębiorstw z terenu  województwa lubelskiego.

Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w celu zapewnienia

Czytaj więcej...

Kwota środków finansowych budżetu obywatelskiego do zrealizowania w roku 2021 umożliwia wykonanie wszystkich trzech projektów


Lista projektów

w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych do realizacji w roku 2021 wraz z ilością oddanych głosów podczas przeprowadzonego głosowania

Nazwa projektuNumer projektuLiczba głosów oddanych w głosowaniu tradycyjnym (papierowo)Liczba głosów oddanych w głosowaniu elektronicznymLiczba głosów ważnych
Czytaj więcej...

Laureatem Wawrzynu Pawła Konrada w Konkursie „Książka Roku 2019” została m.in. publikacja Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada  w Konkursie „Książka Roku 2019” zostały:

W kategorii Książka o Lublinie

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

za książkę Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Szkice i studia, pod red. naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra

Czytaj więcej...

Spis rolny – można się spisać przez telefon, Internet lub w urzędzie

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym”

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Znak: OSSO.526.18.2020
Data utworzenia: 2020-09-18
Obowiązujący: od 2020-09-18 do 2020-09-25
Opis:

OSSO. 526.18.2020                                                                                                    Bychawa, dnia 18 września 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy

Czytaj więcej...

Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej dla organizacji pozarządowych do 2 października 2020

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty
konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”. To ogromna szansa
na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić
rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej. Kwota dotacji
na wszystkie zadania

Czytaj więcej...

Pytania na temat budowanej sieci światłowodowej można kierować do operatora usług INEA

Na terenie gminy Bychawa są prowadzone prace związane z budową SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ w ramach programu POPC3.

Na sieciach wybudowanych przez firmę FIBEE, pod marką Fiberhost, należących do grupy INEA, ponad pół miliona gospodarstw domowych na terenie kraju uzyska dostęp do

Czytaj więcej...