Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bychawa

Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę

więcej...