Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

  1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony

Czytaj więcej...

Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – spotkanie informacyjne 26 kwietnia 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bychawa

Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Bychawa na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnych (OZE) w gospodarstwach domowych z wykorzystaniem różnych technologii (między innymi fotowoltaika, piece ekologiczne, pompy ciepła).

Spotkanie odbędzie się w dniu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OSSO. 524.2.2019, Bychawa, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Bychawy
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród uczniów szkół podstawowych, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania z elementami profilaktyki.
I. Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i

Czytaj więcej...