Wszystkiego najlepszego… 21 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kieruję do wszystkich pracowników

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie 

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie,

życzenia wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Nagrodą za trud i wysiłek

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Zorganizowanie Międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących, w tym jego promocja”

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 18 listopada 2020 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło

Czytaj więcej...

Ściąga dla rolnika – Powszechny Spis Rolny 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – ŚCIĄGA DLA ROLNIKA (jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu)

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła

Czytaj więcej...

XXIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 15.00

Zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 25 listopada (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 (z dopuszczeniem możliwości udziału radnych w sesji z wykorzystaniem

Czytaj więcej...

Komisje Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 listopada 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło

Czytaj więcej...