Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2019

Komisja do spraw oświaty – 25 września 2019 r. (środa) godz. 11.45
Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
    a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2019

Komisja do spraw oświaty – 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
    a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

  1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony

Czytaj więcej...