Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2019

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 3. uchwalenia Gminnego
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2019

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2019

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 października 2019 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2019

Komisja do spraw oświaty – 25 września 2019 r. (środa) godz. 11.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Czytaj więcej...