Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

  1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2018

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Ocena realizacji usług komunalnych.
  2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
    a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2017

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu

Czytaj więcej...