Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 września 2020 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2020-2024.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2020

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 2 września 2020 r. (środa) godz. 10.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2020

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja na temat zalewu w Bychawie.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2020

Komisja do spraw oświaty – 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 17 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2020.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2019

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 3. uchwalenia Gminnego
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2019

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2019

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 października 2019 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie
Czytaj więcej...