Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2019

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 października 2019 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2019

Komisja do spraw oświaty – 25 września 2019 r. (środa) godz. 11.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 13.00 (sala ślubów pok. Nr 17)
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wskazania
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2019

Komisja do spraw budżetu i finansów- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 8.15- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 3. udzielenia przez Gminę Bychawa
Czytaj więcej...

Komisja Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw oświaty- 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 11.00- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 31 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza możliwości realizacji powiatowych inwestycji drogowych we współpracy z Gminą Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji- 9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8.00 – sala ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 2. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2019

Komisja do spraw oświaty – 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony

Czytaj więcej...