Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2014

25 czerwca 2014r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w ustanowienia herbu, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2014

25 marca 2014 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

b) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

2. Sprawy bieżące.

 

Czytaj więcej...