Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 24-26 kwietnia 2012

24 kwietnia 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie opiniujących projekt budżetu Gminy Bychawa na 2012 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

16 stycznia 2012r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...