OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn.:Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 9 ust.2 i ust. 3 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do uchwały nr III/21/10 Rady

więcej...