OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 208/1, 209/1 i 211/1 o łącznej powierzchni 0,5800 ha.

Dane dotyczące nieruchomości

Czytaj więcej...