Można składać wnioski o pozyskanie funduszy unijnych

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

Czytaj więcej...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 stycznia  2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji

Czytaj więcej...

PUNKT INFORMACJI O PRODUKTACH TRADYCYJNYCH W BIURZE LGD

Listę Produktów Tradycyjnych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami województw. Na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe walory smakowe wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią element dziedzictwa kultury regionu, w którym są wytwarzane.(

Czytaj więcej...

Internetowa gra edukacyjna “pierwsza pomoc: BLS/AED”

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków w VIII edycji Programu Grantowego Danone

„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych

Czytaj więcej...