PUNKT INFORMACJI O PRODUKTACH TRADYCYJNYCH W BIURZE LGD

Listę Produktów Tradycyjnych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami województw. Na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe walory smakowe wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią element dziedzictwa kultury regionu, w którym są wytwarzane.(

Czytaj więcej...

Internetowa gra edukacyjna “pierwsza pomoc: BLS/AED”

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków w VIII edycji Programu Grantowego Danone

„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych

Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY – nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Bychawy informuje, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 5660004 wewn. 17.

Wnioski należy składać w terminach:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. oraz
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie opiniujących projekt budżetu Gminy Bychawa na 2012 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

16 stycznia 2012r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Apel policji do mieszkańców gminy Bychawa

W związku z niepokojącymi zdarzeniami, do których doszło ostatnio na terenie miasta (kradzieżami, włamaniami), bychawska policja zwraca się z apelem do mieszkańców o wykazanie ostrożności i przezorności w ochronie własnego mienia, braku zaufania wobec obcych. Apeluje również o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa: zamykanie mieszkań, budynków gospodarczych, samochodów. Prosi także, by o podejrzanych zdarzeniach zawsze informować policję.
 
Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i mienia:

•    Bezwzględnie ubezpiecz swoje mieszkanie w jednej z firm ubezpieczeniowych. W przypadku nieszczęścia zminimalizujesz swoje straty, poprzez uzyskanie stosownego odszkodowania.
•    Zwracaj uwagę czy twoje mieszkanie nie jest obserwowane, czy Ty i Twoja rodzina również nie jesteście obserwowani
•    Wyposaż swoje mieszkanie w odpowiednie zamki i zawsze ich używaj.
•    Nie oddawaj kluczy nieznajomym i niech tego nie robią Twoje dzieci. Wykształć w nich ten odruch. Gdy wyjeżdżasz, niech ktoś  z rodziny wyjmuje listy ze skrzynki, włączy wieczorem światło i radio.

Czytaj więcej...