Gmina sprzedaje drzewa

Burmistrz Bychawy informuje, o zaproszeniu wszystkich zainteresowanych do rokowań w sprawie sprzedaży na pniu drzew z gatunku Topola-37 szt., Lipa drobnolistna-3 szt., Jarząb pospolity-1 szt., Brzoza brodawkowata-1 szt., Klon jesionolistny-1 szt., Olcha czarna-2 szt., Jesion wyniosły-1 szt rosnących na nieruchomościach

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

21 listopada 2011r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ocena realizacji usług komunalnych.
2. Sprawy bieżące

22 listopada 2011r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania użytku publicznego – Zorganizowanie XIV Spotkań Regionalnych – Bychawa 2011

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło wniosek
Czytaj więcej...