Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OSSO. 524.2.2019, Bychawa, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Bychawy
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród uczniów szkół podstawowych, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania z elementami profilaktyki.
I. Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i

Czytaj więcej...

Wręczono nagrody w konkursie na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2019

Czytaj więcej...

UKP BYCHAWA na zawodach w Biłgoraju


Dnia 6 kwietnia 2019 roku w Biłgoraju odbyła się II runda liga dzieci i młodzików 10-11 lat.W zawodach wystartowali zawodnicy z UKP BYCHAWA w składzie :

Czytaj więcej...