Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – używanych płyt drogowych

Tytuł: Data utworzenia: 2019-06-10, Obowiązujący:od 2019-06-10 do
Opis: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Burmistrz Bychawy  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego –  używanych płyt drogowych.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Bychawa

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu uproszczonej oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowe

Znak: OSSO.526.14.2019

Data utworzenia: 2019-06-10

Obowiązujący: od 2019-06-10 do 2019-06-17

Opis: OSSO. 526.14.2019, Bychawa, dnia 10 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy

Czytaj więcej...

Granit Bychawa w IV lidze – Gratulujemy!

2013-02-12 blks granit

Po 22 latach Granit Bychawa awansował do IV ligi. Fakt ten potwierdził wynik meczu rozegranego w Bełżycach z Sokołem Konopnica w sobotę 8 czerwca 2019 roku. Bychawscy piłkarze, pod opieką trenera Łukasza Gieresza, zwyciężyli w tym pojedynku 4:0.

Burmistrz Bychawy

Czytaj więcej...

Informacje o realizacji kolejnego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie pn. Aktywny Senior

W dniu 06.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Bychawa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o współfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Promocja

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

W 2019 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Lublin – Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód ławnicy biorą udział w orzekaniu wyłącznie w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych

Czytaj więcej...