Prezydent ogłosił żałobę narodową

Żałoba obowiązuje od piątku, od godziny 17.00 do soboty do godziny 19.00 19-01-2019 r. Wprowadzono ją z powodu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W tym czasie nie powinny odbywać się imprezy publiczne.

Więcej...

Ogólnopolski Konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych

Więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 4 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży

Data ogłoszenia:2019-01-18

Termin składania ofert:2019-03-01 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję,

Więcej...

Mieszkańcy ul. Grodzany w Bychawie

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Grodzany w Bychawie, Burmistrz Bychawy zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul.

Więcej...

Terminy zbiorowych polowań na terenie gminy Bychawa

GPK 6151.1.2019 Bychawa, 15.01.2019 r.

Obwieszczenie

Burmistrza Bychawy

z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie polowania zbiorowego

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Bychawy

Więcej...

Zmiana terminu wyborów sołtysa na Wincentówku

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wyborów na funkcję Sołtysa i wyborów Rady Sołeckiej w miejscowości Wincentówek. Wybory odbędą się 31 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 (drugi termin 31 stycznia 2019 r. o godz. 16.15) w domu sołtysa.

Więcej...

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie, Samorządowcom oraz Mieszkańcom miasta Gdańsk

z powodu śmierci

Pawła Adamowicza

Prezydenta miasta Gdańsk

składają

burmistrz, samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Bychawa

Więcej...

XXII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” – organizacje pozarządowe nominują kandydatów

Szanowni Państwo,

Właśnie ruszyła XXII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. W tym roku firmy będą nagradzane w sześciu kategoriach: „Edukacja”, „Ekologia”, „Pomoc społeczna”, „Rozwój lokalny”, „Sport”, „Zdrowie”. Osobno nagradzane są fundacje korporacyjne. W tegorocznej edycji tylko organizacje pozarządowe mogą

Więcej...

Garść informacji dla KGW

10 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie miało miejsce spotkanie poświęcone działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak, a także reprezentanci bychawskich Kół Gospodyń

Więcej...

I Ty możesz zostać animatorem sportu na Orliku !

2015-08-31 Orlik bychawa

Nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów chcących realizować swoje plany o charakterze sportowym oraz społecznym, zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur na Lokalnego Animatora Sportu.

Główne obowiązki Animatora Sportu to inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych,

Więcej...

Szkolenie dla organizacji pozarządowych w czwartek 10 stycznia

Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe (w tym Koła Gospodyń Wiejskich) z terenu gminy Bychawa na spotkanie poświęcone tematyce prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – obowiązki w zakresie rachunkowości i składania sprawozdań finansowych przez organizacje pożytku publicznego.

Spotkanie odbędzie się

Więcej...

Odśnieżanie dróg Gminnych

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące odśnieżania dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich znajdujących się na terenie naszej gminy.

Informacje odnośnie zimowego utrzymania dróg gminnych można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Miejskim w Bychawie pod numerem telefonu: 81 56 60 004 wewnętrzny 54 oraz

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2019

Znak: OSSO.526.2.2019
Data utworzenia:2019-01-08
Obowiązujący:od 2019-01-08 do 2019-01-22

OSSO. 526.2.2019                                                                                                            Bychawa, dnia 7 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Bychawy

o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2019

Na podstawie art. 15 ust.

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis: OSSO. 526.1.2019
Bychawa, dnia 7 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Razem

Więcej...

Możliwość zapisania się na szkolenie chemizacyjne dla rolników

UWAGA ROLNICY !!!
Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenia w zakresie:

stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne)

które odbędą się: Bychawskie Centrum Kultury ul. Marszałka J. Piłsudskiego 34

UZUPEŁNIAJĄCE: 11 stycznia 2019 r. o godz. 9:00

Koszt szkoleń: uzupełniające – 100

Więcej...

Zmiana terminu wyboru zarządu i przewodniczącego zarządu Osiedla nr 2

W związku z licznymi prośbami mieszkańców podyktowanymi koncertem zespołu „Mazowsze” w bychawskim kościele parafialnym decyzją Burmistrza Bychawy wybory zarządu i przewodniczącego zarządu Osiedla nr 2 w Bychawie zostają przeniesione z jutra tj. 04.01.2019 r. na 10.01.2019 r. (czwartek) godz. 17.00,

Więcej...