Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego – II tura wyborów w dniu 12 lipca 2020 r.

Opis:

Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego

– II tura wyborów w dniu 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed I tura wyborów dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa – wyniki wyborów prezydenckich 2020 – I tura. Frekwencja 60%

Liczba oddanych głosów w Gminie Bychawa na kandydatów w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w kolejności od największej liczby głosów:

DUDA Andrzej Sebastian: 3701
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 666
HOŁOWNIA Szymon Franciszek: 528
BOSAK Krzysztof: 467
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin: 241
BIEDROŃ

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Bychawa przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia: 2020-06-25
Termin składania ofert: 2020-07-16 23:59
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65 z późn.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia części nieruchomości położonej w miejscowości Bychawa do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2020-06-25
Termin składania ofert: 2020-07-16 23:59
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65 z późn.

Czytaj więcej...

Informacja Wojewody Lubelskiego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy – w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Czytaj więcej...

Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok

okładka raportu o stanie gminy Bychawa

Do pobrania

Spis treści

 1. Wstęp 4
 2. Informacje ogólne 5
  2.1 Mieszkańcy gminy 5
  2.2 Finanse gminy 6
  2.3 Spółka komunalna 10
  2.4 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 11
  2.5 Ośrodek Pomocy Społecznej 13
  2.5.1 Usługi opiekuńcze 16
  2.5.2 Praca
Czytaj więcej...