Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub punkty skupu

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3

Czytaj więcej...

Jesteś zainteresowanym podłączeniem gazu do swojego domu w mieście Bychawa? – Wypełnij ankietę

Zapraszamy do wypełnienia ankiety będącej deklaracją zapotrzebowania na gaz ziemny dla nieruchomości indywidualnych z terenu miasta Bychawa.

Poprzez wypełnienie ankiety przyczynicie się Państwo do przyspieszenia budowy sieci gazyfikacyjnej, a co za tym idzie również do poprawy jakości naszego

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu

Czytaj więcej...