Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

Czytaj więcej...

Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca

logo rpo Powodzeniem zakończył się kolejny projekt unijny realizowany przez Gminę Bychawa. Tym razem w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne  Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, pod nazwą: „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego na kartkę pocztową

Komisja w składzie:  Jan Mazurkiewicz – przewodniczący Komisji, Bożena Marzec – członek, Monika Flis – członek,  Edyta Pietrzak – członek
po obejrzeniu 160 projektów kart pocztowych, przesłanych z niżej wymienionych szkół: Szkoły Podstawowej w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce, Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Szkoły Podstawowej w Kosarzewie, Szkoły Podstawowej w Osowie, Oddziału Przedszkolnego w Starej Wsi Drugiej, Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie postanowiła przyznać Grand Prix IX konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej BOŻE NARODZENIE 2010 Annie Sadło – uczennicy kl. III Szkoły Podstawowej  w Starej Wsi Drugiej.
Komisja wyróżniła również prace indywidualne i zespołowe następujących uczniów:

Czytaj więcej...

II sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Bychawie. W programie ślubowanie burmistrza, powołanie komisji i przewodniczących. 
Porządek posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 14 grudnia 2010 r. (wtorek godz. 15.00)

Czytaj więcej...

IX edycja konkursu plastycznego na kartkę pocztową

altCo roku, na nasze zaproszenie do Konkursu Plastycznego na Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy Bychawa odpowiadają wszystkie szkoły i setki uczniów. Co roku, również, otrzymujemy wiele pięknych projektów kartek, za które serdecznie dziękujemy.

Kontynuując tę piękną tradycję, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX już edycji tego konkursu – Boże Narodzenie 2010. Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy Bychawa. Główną nagrodą będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od burmistrza. Laureat – autor najpiękniejszej kartki pocztowej otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo, autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków. Po konkursie zostanie przygotowana wystawa wszystkich prac w Bychawskim Centrum Kultury.

Regulamin konkursu

Czytaj więcej...