Ankieta dla rodziców przedszkolaków

Dbając o najmłodszych mieszkańców gminy Bychawa, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im możliwość wszechstronnego rozwoju już na samym początku procesu kształcenia. Wobec powyższego zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wypełnienia ankiety w zakresie funkcjonowania wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach.

Janusz Urban

Burmistrz Bychawy

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu

Czytaj więcej...

Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” – przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania medalu

Burmistrz Bychawy informuje, że w 2017 roku organizowany będzie Jubileusz „50-lecia” Pożycia Małżeńskiego dla Par, które zawarły związek małżeński w roku 1967 i wcześniej, a które nie otrzymały jeszcze medalu za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałych na terenie

Czytaj więcej...

Można wypuścić drób na dwór, ale wodopój i pokarm nie mogą być dostępne dla dzikiego ptactwa

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI[I]

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co nastę­puje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Czytaj więcej...

Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia

  • 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych.
  • Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce.
  • Są pierwsze efekty nowych przepisów: część nielegalnych operatorów hazardowych poinformowała o wycofaniu się z rynku.

 

Nowe rozwiązania, które zaczynają obowiązywać od 1 kwietnia, wprowadzają znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Wskazujemy najważniejsze z nich.

 

Bardziej skuteczne kary

Zdecydowanie wyższe będą kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji – wzrosną z 12 do 100 tys. zł od każdego automatu.

Rozszerzono też katalog podmiotów, które podlegają karom za łamanie przepisów ustawy. Są to:

  • posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa (100 tys. zł od każdego automatu),
  • posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (100 tys. zł od każdego automatu),
  • dostawca usług płatniczych, przedsiębiorca telekomunikacyjny niewykonujący obowiązków nałożonych ustawą (do 250 tys. zł).

Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karno-skarbowa (art. 107d kks).

Czytaj więcej...