Uprawa maku w 2011 r.

Burmistrz Bychawy informuje o możliwości uzyskania zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego odmiany AGAT. Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr VI/65/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku oraz rejonizacji tych upraw

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy – oferta UKS Podkowa

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy

Na podstawie art. 19 a pkt. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 234 poz. 1536) zamieszczam na okres 7 dni ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podkowa” w

Więcej...

Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2

Zarząd Rady Osiedla nr 2 zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na zebranie ogólne, które odbędzie się w Bychawskim Centrum Kultury w dniu 18 marca 2011 r. (piątek) godz. 18.00.

Tematyka:
a.    Ceny wody, ścieków i usług komunalnych na

Więcej...

Powtórne wybory sołtysa w Woli Gałęzowskiej

Data i miejsce wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wola Gałęzowska Kolonia określone są następująco:
I termin: 23.03.2011 r. godz. 16.00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej
II termin: 23.03.2011 r. godz. 16.15, miejsce: Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej.

Więcej...

Ogłoszenie Stowarzyszenia Użytkowników Koni Roboczych

Organizator Pokazu Koni w Bychawie – Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników Koni Roboczych zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby współpracować przy organizacji tegorocznego pokazu, o kontakt z p. Andrzejem Frączkiem.
Informujemy, że tegoroczny pokaz odbędzie się 8 maja.

Więcej...

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

9 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, II p. w godz. 10-14  będzie pełniony dyżur prawnika  Biura Porad Obywatelskich i Prawnych, podczas którego mieszkańcy gminy Bychawa będą mogli uzyskać bezpłatną poradę prawną.

Więcej...

Pracownik Urzędu Skarbowego pomoże wypełnić PIT

Burmistrz Bychawy w porozumieniu z Naczelnikiem II Urzędu Skarbowego w Lublinie, pragnąc ułatwić mieszkańcom gminy Bychawa wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznań podatkowych od osób fizycznych za 2010 rok informuje, że, w dniu 9.03.2010 r. w godzinach 9:00 – 13:00

Więcej...

Zebranie BTR – sprawozdawcze za 2010 rok

BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE serdecznie zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze do kawiarni artystycznej „Złota Lira” (BCK) w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Więcej...

Sesja budżetowa – 22 lutego

 Uprzejmie informuję, że IV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 22 lutego 2011r. o godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie

Więcej...

Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy z możliwością dalszych negocjacji na dzierżawę części działki 470/1 przy ul. Piłsudskiego 65 A /obok P. Ładniaka/ o powierzchni około 200 m2  pod pawilony usługowe nie związane na trwałe z gruntem.

Więcej...

Dzieci ze spalonego przedszkola w Olszowcu będą dowożone do Osowy.

 Dzisiaj, w godzinach porannych odbyło się spotkanie Janusza Urbana, burmistrza Bychawy, Renaty Iwaniak, dyrekcji przedszkola w Olszowca z rodzicami dzieci które uczęszczały do przedszkola w Olszowcu. Burmistrza Janusz Urban zaproponował, by dzieci były dowożone do oddalonego o około 6 km przedszkola

Więcej...

BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

DLA MIESZKANCÓW GMINY BYCHAWA
9 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie , ul. Partyzantów 1, II p., pok. 37, w godz. 9:00 – 13:00  będzie pełniony dyżur prawnika Biura Porad Obywatelskich i Prawnych, podczas którego mieszkańcy gminy

Więcej...

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Normal 0 21

W dniach 1-25 lutego br. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Bychawa.

Porządek obrad zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysów i rad sołeckich:

1) Otwarcie zebrania

2) Wybór przewodniczącego zebrania

3) Powołanie 3-osobowej komisji

4)

Więcej...

Wybory zarządów osiedli w Bychawie i spotkania mieszkańców miasta z burmistrzem

Wybory zarządów osiedli i przewodniczących zarządów osiedli w Bychawie odbędą się:
1) Zarząd Osiedla nr 1:
I termin: 7.02.2011 r. godz. 17.00, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
II termin: 7.02.2011 r. godz. 17.15, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
2) Zarząd Osiedla nr 2:
I termin: 10.02.2011 r. godz. 17.00, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie
II termin: 10.02.2011 r. godz. 17.15, miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

Więcej...