Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2019

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
    a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
Czytaj więcej...