XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie

odbędzie się w dniu
23 maja 2013 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
3.Interpelacje

Czytaj więcej...