Porządek posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Bychawie

w dniu 25 października 2012 r. (czwartek godz. 15.00)

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej

więcej...