Ogłoszenie Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie

Więcej...

Sprzedaż 15 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego


Data ogłoszenia: 2019-02-11, Termin składania ofert: 2019-02-19 11:00

Treść:

Burmistrz Bychawy Ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

 „Sprzedaż 15 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem

Więcej...

Sprzedaż 15 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego

Data ogłoszenia: 2019-01-28, Termin składania ofert: 2019-02-05 11:00,

Treść:

Bychawa, dn. 28 stycznia 2019  r.

Burmistrz Bychawy

Ogłasza

Przetarg Pisemny Nieograniczony

na sprzedaż „drzew na pniu”

  1. Określenie przedmiotu przetargu: „Sprzedaż 15 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność
Więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 4 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży

Data ogłoszenia:2019-01-18

Termin składania ofert:2019-03-01 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję,

Więcej...

Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

Bychawa, dnia 05 grudnia 2018 r.

Burmistrz Bychawy ogłasza
Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

1. Określenie przedmiotu przetargu:
„Sprzedaż 33 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączoną z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz

Więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym dwa lokale mieszkalne położone przy ulicy Partyzantów 22 w Bychawie zostały przeznaczone do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców

Termin składania ofert: 2018-08-01 12:00
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

 Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia 

Więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym dwa lokale mieszkalne położone przy ulicy Piłsudskiego 51 w Bychawie zostały przeznaczone do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców

Termin składania ofert: 2018-08-01 12:00
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

 

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia 

Więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w ktorym lokal mieszkalny położonym przy ulicy Partyzantów 18 w Bychawie został przeznaczony do sprzedazy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy

Data ogłoszenia: 2018-07-11
Termin składania ofert: 2018-08-01 12:00
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21

Więcej...