Skład Komisji Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Komisja rewizyjna

 • Artur Płaza – przewodniczący
 • Janusz Lipiec
 • Stanisław Szewczyk
 • Jerzy Rybaczek
 • Rafał Poleszak

 

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji

 • Waldemar Tudrujek – przewodniczący
 • Dariusz Buczek
 • Stanisław Szewczyk
 • Jerzy Rybaczek
 • Rafał Poleszak

 

Komisja do spraw budżetu i

Więcej...

Skład Komisji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018

Komisja do spraw budżetu i finansów

 • Tadeusz Gajur – przewodniczący
 • Andrzej Pietrzak
 • Mateusz Wróblewski
 • Artur Płaza
 • Zbigniew Maksim
 • Grzegorz Szacoń
 • Bogdan Tylus

 

Komisja do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

 • Janusz Lipiec – przewodniczący
 • Dariusz Buczek
 • Andrzej Grzywa
Więcej...

Skład Komisji Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

Komisja do spraw budżetu i finansów

 • Radny Andrzej Markiewicz – przewodniczący
 • Radny Tadeusz Gajur
 • Radny Zbigniew Maksim
 • Radny Andrzej Pietrzak
 • Radny Bogdan Tylus

 

Komisja do spraw oświaty

 • Radny Zbigniew Maksim – przewodniczący
 • Radna Alicja Dzwonowska
 • Radny Piotr Gąbka
 • Radny
Więcej...

Skład Komisji Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010

Skład Komisji Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010


Komisja do spraw budżetu i finansów

 1. Wacław Dudek – Przewodniczący
 2. Andrzej Pietrzak
 3. Mirosław Pawełczak
 4. Janusz Urban
 5. Andrzej Markiewicz

 

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

 1. Bogdan Tylus –
Więcej...