Bernard Piraud

Wnioskodawca: Artur Płaza, Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej (2012 r.)

Bernard Piraud, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący powstałego we Francji Komitetu Solidarności z Polską. Powstał w odruchu solidarności z Polakami w roku 1981. Komitet prowadził działalność polegającą na niesieniu pomocy humanitarnej dla

więcej...