Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekt „Własna firma Twoją szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów).
Osoby te należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b. kobiety,
c. osoby z niepełnosprawnościami,
d. osoby długotrwale bezrobotne,
e. osoby o niskich kwalifikacjach

Więcej: Własna firma Twoją szansą

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, że w dniu:

26 kwietnia (środa) w godz. 10:00-16:30

będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie.

Jednocześnie informujemy, że jest to ostatnia dostawa żywności w ramach Podprogramu 2016.

Adres wydawania paczek żywnościowych:

Budynek magazynowo-garażowy przy SP ZOZ w Bychawie ul. M. J. Piłsudskiego 28

Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym dniu (z dowodem osobistym oraz skierowaniem).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

Dbając o najmłodszych mieszkańców gminy Bychawa, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im możliwość wszechstronnego rozwoju już na samym początku procesu kształcenia. Wobec powyższego zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wypełnienia ankiety w zakresie funkcjonowania wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach.

Janusz Urban

Burmistrz Bychawy