Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na kolejny rok szkolny:

  1. Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód.
  2. Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
  3. Zarządzenie nr 36/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.
  4. Zarządzenie nr 37/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.

2017-04-14 inwestycje bychawa chodnik

Wraz z nadejściem wiosny na terenie naszej gminy ruszają liczne inwestycje, których celem jest poprawienie jakości życia mieszkańców.

Modernizacji zostaną poddane gminne drogi. W drugiej połowie maja rozpoczną się prace związane z przebudową odcinka jezdni między Kosarzewem Dolnym-Kolonią a Romanowem – 31 marca zakończono przygotowania dokumentacyjne projektu. Modernizacji zostaną poddane też drogi w Łęczycy (1393 m), Marysinie (376 m), Olszowcu Kolonii (220 m), Starej Wsi Drugiej (125 m), Osowie (121 m) oraz na ul. Spokojnej w Bychawie (321,5m). Łączna długość nawierzchni na której, po jej wzmocnieniu, zostanie położony tzw. dywanik asfaltowy to 2 556,5 m. Również stan naszych dróg szutrowych ulegnie poprawie – do końca czerwca najbardziej uszkodzone miejsca zostaną uzupełnione nowym kruszywem drogowym.

Prowadzone jest także postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy drogi powiatowej na terenie gminy Bychawa i sąsiedniej gminy Krzczonów (odcinek od tzw. Kobylego Dołu). Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku.

Trwają prace nad budową chodnika dla pieszych w Bychawce Drugiej-Kolonii i Bychawce Trzeciej. Powstaje on wzdłuż szlaku komunikacyjnego łączącego Bychawę z Lublinem. Na realizację zadania Gmina Bychawa przeznaczyła kwotę 390 000 zł. Prace potrwają do końca czerwca. Powstanie chodnika niewątpliwie zwiększy poziom bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tego ruchliwego szlaku komunikacyjnego.

W najbliższym czasie na ul. Zamkowej w Bychawie rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej. Zostanie wykonany odcinek o długości 444 m. Warto przypomnieć też o montażu instalacji solarnych i kotłów CO opalanych peletem, które pomogą nam dbać o środowisko naturalne. Łącznie zostanie zamontowanych ponad 1000 urządzeń.