Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Na podstawie art. 18a ust. 1. pkt 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Powodem unieważnienia jest niespełnienie przez oferenta warunku realizacji zadania wymienionego w ogłoszeniu, tj. cz. IV, pkt 2., lit. d „zapewnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania na poziomie 50%”.

Bychawa, 28.03.2017 r.  

Plik: 

Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. „Start do kobiecego biznesu”. 

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy.

Więcej: Oferta dla kobiet po 30. roku życia - 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy 

Marzysz o własnej firmie?

Zacznij już dziś z WGPR !

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+”
Biorąc udział w projekcie masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W sumie możesz otrzymać aż 32 400 zł.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową.

+48 786 236 411

kontakt@wlasnybiznes.wgpr.pl

Więcej: Ponad 30 000 zł na założenie firmy dla osób po 50. roku życia