Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

2017-03-27 przeglad dzieciecych talentow

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 3 – 10 lat z terenu naszego Miasta i Gminy na „VII Przegląd Dziecięcych Talentów”, który odbędzie się dnia 9 kwietnia 2017r. o godz. 15.00 w Bychawskim Centrum Kultury. Uczestnicy przygotowują krótki program artystyczny w dowolnej formie (wiersz, piosenka, taniec, akrobacja itp.). Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu talentów, regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców dostępne będą na stronie internetowej placówki www.przedszkole.bychawa.pl, na Facebooku oraz w przedszkolu. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci!

Więcej: Zaproszenie na „VII Przegląd Dziecięcych Talentów”

W dniu 22 marca 2017 roku Komisja konkursowa dokonała oceny oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub sportowy:


1. Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 14 403,60 zł

Zadanie: Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniona oferta otrzymała w ocenie merytorycznej 65 punktów i więcej, i w związku z powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadanie do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Cajzer

Bychawa, 22.03.2017 r.

 
Plik: