Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
Rodzaj zadania:
Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 14 404,00 zł

 

Termin składania ofert upływa 17 marca 2017 r. o godzinie 15.15.

 

Cały tekst ogłoszenia:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1145071

W dniu 28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbędzie się konferencja  „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej.
Organizowane spotkanie będzie również doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów.
Udział w spotkaniu po potwierdzeniu przybycia na e-mail: rafal.serej@lubelskie.pl, tel: 814 416 538
 
Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 11.00 w sali S5 (III piętro) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie.
Istnieje możliwość skorzystania w pobliżu z odpłatnych parkingów podziemnych. Maksymalna wysokość samochodu 2 metry.

Więcej: Konferencja  dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i...

Oferta w ramach realizowanego projektu, dla mieszkańców woj. lubelskiego, bezpłatne szkolenia:

 

Zapraszamy
• osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby bezrobotne w tym długotrwałe bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby nieuczestniczące w kształceniu;
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• kobiety.

Więcej: Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat