Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Zachęcamy do udziału w projekcie „Na własną rękę!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2018r. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin) pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzających założyć działalność gospodarczą 
i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

      a) osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

      b) kobiety,

      c) osoby z niepełnosprawnościami,

      d) osoby długotrwale bezrobotne,

      e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej: Projekt "Na własną rękę!" - dotacje na założenie działalności gospodarczej

2017-05-12 startupFundacja IPIP zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z przedsiębiorczości.

 

DLA KOGO?

- studenci III roku I stopnia, studenci I i II roku II stopnia, studenci V roku 5 letnich studiów, doktoranci, absolwenci

- mieszkańcy Lublina lub powiatu lubelskiego (nie musisz być zameldowany, może być Twoja stancja, akademik)

 

GDZIE?

Sala szkoleniowa 1.18 NOT Lubelski Dom Technika - ul. M. C. Skłodowskiej 3 (w pobliżu Plazy/CSK)

 

Więcej: Bezpłatne szkolenie z przedsiębiorczości  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Burmistrz Bychawy
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/2 o powierzchni 0,16 ha.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00131367/5.
2. Działka Nr 13/2 położona jest w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa w odległości około 6 km od miasta Bychawy. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Bychawa - Lublin. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne i dworek wraz z parkiem, a od strony północnej znajdują się tereny zakrzaczone. W niedalekiej odległości znajduje się szkoła podstawowa, sklep, przystanek autobusowy. W pobliżu od strony północnej przepływa rzeka Kosarzewka. Działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo. Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z drogi powiatowej drogą dojazdową utwardzoną tłuczniem. Teren nieruchomości jest równy nie stwarzający trudności w zagospodarowaniu. Kształt działki - regularny prostokąt. Infrastruktura techniczna: linia energetyczna i sieć wodociągowa znajdują się w niedalekiej odległości. Lokalizacja i sąsiedztwo nieruchomości korzystne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 920,00 zł /słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia/. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Więcej: Ogłoszenia Burmistrza - sprzedaż działek - maj 2017