Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Wręczenie dyplomów i upominków wyróżnionym uczestnikom XXII edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2017 odbędzie się 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli i rodziców.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI[I]

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co nastę­puje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

Więcej: Można wypuścić drób na dwór, ale wodopój i  pokarm nie mogą być dostępne dla dzikiego ptactwa

Zbieramy makulaturę (stare gazety, zniszczone książki, pudełka, opakowania papierowe itp.) do kontenera, na parkingu przed przedszkolem do 7 kwietnia 2017 r. (piątek, godzina 12.00)
2017-04-05 kontener makulatura

Pozyskane ze zbiórki fundusze zostaną przeznaczone na zakup sztandaru drużyny harcerskiej z Bychawy.

 

Organizatorzy:
Harcerze i zuchy ze szczepu „Baszta” Kresowej Chorągwi Harcerskiej im. Unii Lubelskiej Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Bychawie.
Komendant Hufca Lublin dh. pwd. Dorota Szczepańska

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!

2017-04-07 makulatura na sztandar