Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Bychawa

 

Informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bychawa,

c) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

29 czerwca 2017 r. (czwartek)  godz. 1300  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.

2. Stan przygotowań inwestycji gminnych.

3. Sprawy bieżące

 

29 czerwca 2017 r. (czwartek)  godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bychawa.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

3. Sprawy bieżące.

 

29 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 1400  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

OSSO. 526. 10. 2017, Bychawa, dnia 26 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyła ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Organizacja obchodów 25 – lecia współpracy i rozwijania kontaktów pomiędzy Bychawą a miastem partnerskim La Chapelle sur Erdre w okresie od 12.07.2017 r. - 21.07.2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) .

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Bychawskim Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Bychawy, Janusz Urban

 

źódło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1176270

Więcej artykułów…

 1. Głos Ziemi Bychawskiej nr 284 (4/2017)
 2. W ramach ćwiczeń zabrzmi syrena alarmowa o godzinie 12.00
 3. I Bychawski Festyn Rodzinny „OD JUNIORA DO SENIORA”
 4. Pierre Biland - rowerem z Francji do Polski
 5. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2017 w Ruinach Pałacu w Bychawie - zaproszenie
 6. Wyborca będzie mógł podzielić się swoją opinią co do samej karty, jak i propozycji treści informacji o sposobie głosowania
 7. Informacja o złożeniu oferty - czerwiec 2017
 8. Głosujemy na Podwórko Nivea dla dzieci w Zaraszowie gm. Bychawa.
 9. Zmiany w wycince drzew po 17 czerwca 2017 roku
 10. Piękne Miasto i Gmina 2017 - zaproszenie do konkursu
 11. Bezzwrotne dotacje do 23 398 zł. w powiecie lubelskim
 12. Zawody wędkarskie dla dzieci „Rozpoczęcie wakacji”
 13. XX Międzynarodowa Gala Orkiestr Dętych Bychawa 2017 - zaproszenie
 14. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - czerwiec 2017
 15. WARSZTATY – JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – 10 CZERWCA 2017
 16. Życzenia dla dzieci
 17. Dobra zabawa dla dzieci w sobotę
 18. Z okazji Dnia Samorządu
 19. Życzenia na dzień mamy
 20. „Lubelskie Wzgórza” – rajd rowerowy po gminie Bychawa
 21. Głos Ziemi Bychawskiej nr 283 (3/2017)
 22. Oferta dla osób bezrobotnych, które prowadziły działalność gospodarczą
 23. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych
 24. Ogłoszenie Burmistrza Bychawy - dzierżawa - 2017
 25. Ogłoszenie Burmistrza - oddanie w najem - maj 2017
 26. XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.
 27. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - maj 2017
 28. Informacja na temat projektu "Aktywni w pracy" skierowanego do Osób niepełnosprawnych
 29. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - możliwości składania wniosków
 30. Turystyka kulinarna, jako instrument wpływający na rozwój lokalny
 31. Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja
 32. Projekt "Na własną rękę!" - dotacje na założenie działalności gospodarczej
 33. Bezpłatne szkolenie z przedsiębiorczości
 34. Ogłoszenia Burmistrza - sprzedaż działek - maj 2017
 35. Zbliża się XVIII Ogólnopolski Festiwal W Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski
 36. Życzenia z okazji dnia Bibliotekarza
 37. OSP Bychawka Pierwsza startuje w plebiscycie "Dziennika Wschodniego" "STRAŻACY ROKU 2017"
 38. Odwołany bieg Bychawa na 3-GO!
 39. Hetman Tandem Cup 2017 – XX Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów - 1 maja w Bychawie
 40. 3 Maja 2017 i Bieg Bychawa na 3-GO!
 41. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 42. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - kwiecień 2017
 43. Ogłoszenia Burmistrza - najem, dzierżawa - kwiecień 2017
 44. Własna firma Twoją szansą
 45. 26 kwietnia 2017 będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 46. Ankieta dla rodziców przedszkolaków
 47. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 48. Wiosną kwitną inwestycje
 49. Głos Ziemi Bychawskiej nr 282 (2/2017)
 50. Życzenia Wielkanocne 2017
 51. Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” - przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania medalu
 52. Konkurs WIELKANOC 2017 – wręczenie nagród
 53. Można wypuścić drób na dwór, ale wodopój i pokarm nie mogą być dostępne dla dzikiego ptactwa
 54. Zbieramy makulaturę na zakup harcerskiego sztandaru
 55. Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
 56. Promocja książki naszej pisarki Unity Blair - Błękitna Pełnia
 57. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bychawie
 58. Zawód pszczelarza oczami naszych mieszkańców
 59. Atestacja opryskiwaczy za 100 zł - uwaga kontrole.
 60. Konkurs grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2"
 61. Dotacje dla kobiet na otwarcie własnej firmy
 62. Praca przy produkcji rur
 63. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 64. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 65. Oferta dla kobiet po 30. roku życia - 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy
 66. Ponad 30 000 zł na założenie firmy dla osób po 50. roku życia
 67. Zaproszenie na „VII Przegląd Dziecięcych Talentów”
 68. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego
 69. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.
 70. Ogłoszenia burmistrza - najem, dzierżawa, sprzedaż - marzec 2017
 71. 2-3 latki zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
 72. XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r.
 73. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - marzec 2017
 74. Wielkanocna Pomoc Polakom z Strzałkowic, Komarna i Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie.
 75. OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2017
 76. Drużynowe Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
 77. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 78. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne w Centrach Kultury Wiejskiej
 79. Z okazji Dnia Sołtysa
 80. III Turniej o Puchar Starosty Lubelskiego w Piłce Siatkowej
 81. Czytelnik Roku 2016 - uroczysta gala w Bychawie
 82. Warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu
 83. Życzenia z okazji Dnia Kobiet
 84. Zbiór ofert dla szukających pracy
 85. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne dla Pań
 86. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
 87. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
 88. XXII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 30 marca
 89. LGD „Kraina wokół Lublina” organizuje wyjazd na Targi w Kielcach
 90. Gminne obchody Dnia Kobiet w Bychawie
 91. Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie
 92. Michał Król powołany na turniej eliminacji mistrzostw Europy U-17
 93. Nasza Iwona Podkościelna nowym Ambasadorem Województwa Lubelskiego!
 94. Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017)
 95. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 96. Konferencja dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej
 97. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 98. Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat
 99. Będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 100. III Mistrzostwa Piłki Siatkowej o puchar Starosty Lubelskiego już w marcu