Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Bychawa

 

W dniach 27-28 maja organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Rajdu Katyńskiego dwa wydarzenia patriotyczne. W sobotę 27 maja planujemy "Rajd Szlakiem Bohaterów", podczas którego odwiedzimy miejsca związane z działalnością i śmiercią "Lalusia", "Uskoka" i "Jastrzębia". Udział zapowiedzieli bohaterowie tamtych wydarzeń "Czarny", "Fiat", "Wiochna", "Krzewina" oraz dzieci żołnierzy wyklętych i zaproszeni goście.

 

W niedzielę 28 maja w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bychawce zostanie odprawiona msza święta o godzinie 9.30 w intencji pomordowanych oficerów w Katyniu. Po mszy nastąpi uroczyste wmurowanie ziemi z Katynia i Smoleńska w pamiątkowy kamień. 

 Józef Stanicki

Zarządzenie Nr 57/OW/2017
Burmistrza Bychawy
z dnia 19.05.2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz 6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:
§ 1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy

/-/

Janusz Urban

 

załącznik: Wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie Burmistrza - oddanie w najem - maj 2017
 2. XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.
 3. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - maj 2017
 4. Informacja na temat projektu "Aktywni w pracy" skierowanego do Osób niepełnosprawnych
 5. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - możliwości składania wniosków
 6. Turystyka kulinarna, jako instrument wpływający na rozwój lokalny
 7. Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja
 8. Projekt "Na własną rękę!" - dotacje na założenie działalności gospodarczej
 9. Bezpłatne szkolenie z przedsiębiorczości
 10. Ogłoszenia Burmistrza - sprzedaż działek - maj 2017
 11. Zbliża się XVIII Ogólnopolski Festiwal W Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski
 12. Życzenia z okazji dnia Bibliotekarza
 13. OSP Bychawka Pierwsza startuje w plebiscycie "Dziennika Wschodniego" "STRAŻACY ROKU 2017"
 14. Odwołany bieg Bychawa na 3-GO!
 15. Hetman Tandem Cup 2017 – XX Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów - 1 maja w Bychawie
 16. 3 Maja 2017 i Bieg Bychawa na 3-GO!
 17. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 18. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - kwiecień 2017
 19. Ogłoszenia Burmistrza - najem, dzierżawa - kwiecień 2017
 20. Własna firma Twoją szansą
 21. 26 kwietnia 2017 będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 22. Ankieta dla rodziców przedszkolaków
 23. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 24. Wiosną kwitną inwestycje
 25. Głos Ziemi Bychawskiej nr 282 (2/2017)
 26. Życzenia Wielkanocne 2017
 27. Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” - przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania medalu
 28. Konkurs WIELKANOC 2017 – wręczenie nagród
 29. Można wypuścić drób na dwór, ale wodopój i pokarm nie mogą być dostępne dla dzikiego ptactwa
 30. Zbieramy makulaturę na zakup harcerskiego sztandaru
 31. Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
 32. Promocja książki naszej pisarki Unity Blair - Błękitna Pełnia
 33. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bychawie
 34. Zawód pszczelarza oczami naszych mieszkańców
 35. Atestacja opryskiwaczy za 100 zł - uwaga kontrole.
 36. Konkurs grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2"
 37. Dotacje dla kobiet na otwarcie własnej firmy
 38. Praca przy produkcji rur
 39. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 40. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 41. Oferta dla kobiet po 30. roku życia - 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy
 42. Ponad 30 000 zł na założenie firmy dla osób po 50. roku życia
 43. Zaproszenie na „VII Przegląd Dziecięcych Talentów”
 44. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego
 45. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.
 46. Ogłoszenia burmistrza - najem, dzierżawa, sprzedaż - marzec 2017
 47. 2-3 latki zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
 48. XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r.
 49. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - marzec 2017
 50. Wielkanocna Pomoc Polakom z Strzałkowic, Komarna i Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie.
 51. OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2017
 52. Drużynowe Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
 53. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 54. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne w Centrach Kultury Wiejskiej
 55. Z okazji Dnia Sołtysa
 56. III Turniej o Puchar Starosty Lubelskiego w Piłce Siatkowej
 57. Czytelnik Roku 2016 - uroczysta gala w Bychawie
 58. Warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu
 59. Życzenia z okazji Dnia Kobiet
 60. Zbiór ofert dla szukających pracy
 61. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne dla Pań
 62. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
 63. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
 64. XXII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 30 marca
 65. LGD „Kraina wokół Lublina” organizuje wyjazd na Targi w Kielcach
 66. Gminne obchody Dnia Kobiet w Bychawie
 67. Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie
 68. Michał Król powołany na turniej eliminacji mistrzostw Europy U-17
 69. Nasza Iwona Podkościelna nowym Ambasadorem Województwa Lubelskiego!
 70. Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017)
 71. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 72. Konferencja dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej
 73. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 74. Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat
 75. Będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 76. III Mistrzostwa Piłki Siatkowej o puchar Starosty Lubelskiego już w marcu
 77. XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie
 78. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - luty 2017
 79. Osoby zainteresowane energetyką odnawialną, mogą wyjechać na targi do Kielc
 80. II Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych
 81. Ustawowe obowiązki posiadacza opryskiwacza
 82. Szkolenie komputerowe dla seniorów w Bychawce
 83. Walentynki w Bychawskim Centrum Kultury
 84. Lubelskie Spotkania Edukacyjne dotyczące skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 85. Akcyza 2017 - można składać wnioski
 86. Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej
 87. Konsultacje Społeczne Programu Rewitalizacji
 88. Nabór wniosków do projektu EKODOM
 89. Plebiscyty Dziennika Wschodniego
 90. Bychawianin Michał Król - powołany na turniej towarzyski La Manga Cup w Hiszpanii
 91. Ankietowe Badania Rolne - w naszej gminie
 92. Bal Karnawałowy dla dorosłych w BCK
 93. Pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej
 94. Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat
 95. Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, I rata
 96. Załóż firmę przez telefon!
 97. Dotacje dla przedsiębiorców z UE
 98. Dzień Babci i Dziadka zaproszenie - Bychawa 2017
 99. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna
 100. Ferie 2017 w Bychawie oraz Centrach Kultury Wiejskiej