Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Bychawa

 

OSSO. 526.9.201,7 Bychawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa złożyła ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w roku 2017.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art.19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) .

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 /-/ wz. Burmistrza

Magdalena Kostruba

źródło:

http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1173828

Oddaj głos na młode talenty. Głosujemy na Podwórko Nivea dla dzieci w Zaraszowie gm. Bychawa. Proces nie jest skomplikowany ;). Podwórko będzie służyć młodzieży i przyszłym pokoleniom. By zagłosować załóż konto, zarejestruj się na  https://podworko.nivea.pl/uzytkownik/logowanie. Hasło ma zawierać min. jedną literę DUŻĄ i jedną cyfrę. Po pomyślnej rejestracji aktywuj konto. Link aktywacyjny nivea wysyła mailem. Jak nie widać maila od nivea, to mógł trafić do ofert lub spamu. Sprawdź, znajdź i kliknij w link Potwierdzenie konta. Teraz możesz się zalogować na  https://podworko.nivea.pl/uzytkownik/logowanie. Warto zaznaczyć Zapamiętaj mnie by przeglądarka pamiętała twoje dane do logowania, bo jak zależy Ci, to będziesz głosować do 31.07.2017 r. codziennie. Po zalogowaniu, w WYSZUKAJ SWOJĄ LOKALIZACJĘ wybierz gminę Bychawa i klikasz Znajdź lokalizację lub skorzystaj z tego linka:  https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/251-bychawa następnie klikasz GŁOSUJ, wyskakuje okienko, zatwierdzasz na tak, klikasz ponownie GŁOSUJ, kolejnym kliknięciem udowadniasz, że nie jesteś robotem, jak przeglądarka nie jest zalogowana w koncie google to rozwiązujesz „kapcza” udowadniając, że nie jesteś robotem i otrzymujesz komunikat: Dziękujemy za oddany głos. W tym momencie Twój głos został zapisany.

Koleny głos możesz oddać jutro już bez rejestracji,

tylko się logujesz. Czyli jw: Po zalogowaniu, w WYSZUKAJ SWOJĄ LOKALIZACJĘ wybierz gminę Bychawa i klikasz Znajdź lokalizację lub skorzystaj z tego linka: https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/251-bychawa następnie klikasz GŁOSUJ, wyskakuje okienko, zatwierdzasz na tak, klikasz ponownie GŁOSUJ, kolejnym kliknięciem udowadniasz, że nie jesteś robotem, jak przeglądarka nie jest zalogowana w koncie google to rozwiązujesz „kapcza” udowadniając, że nie jesteś robotem i otrzymujesz komunikat: Dziękujemy za oddany głos. W tym momencie Twój głos został zapisany.

 

źródło: http://portal.zaraszow.pl/oddaj-glos-mlode-talenty/ 

W dniu 17 czerwca bieżącego roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew.

 

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO

 

1. Zapisy nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne (właścicieli nieruchomości) obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

a)  80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b)  65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej właściciel zapłaci karę. 

2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany został do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany zostanie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

WYMAGANIA UZYSKANIA POZWOLENIA DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powyżej 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - o obwodach pni powyżej 65 cm i pozostałych drzew – o obwodach pni powyżej 50 cm.

 

Agnieszka Grabarska / UM Bychawa tel. 815 660 004 w. 43, pokój nr 10 

Więcej artykułów…

 1. Piękne Miasto i Gmina 2017 - zaproszenie do konkursu
 2. Bezzwrotne dotacje do 23 398 zł. w powiecie lubelskim
 3. Zawody wędkarskie dla dzieci „Rozpoczęcie wakacji”
 4. XX Międzynarodowa Gala Orkiestr Dętych Bychawa 2017 - zaproszenie
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - czerwiec 2017
 6. WARSZTATY – JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – 10 CZERWCA 2017
 7. Życzenia dla dzieci
 8. Dobra zabawa dla dzieci w sobotę
 9. Z okazji Dnia Samorządu
 10. Życzenia na dzień mamy
 11. „Lubelskie Wzgórza” – rajd rowerowy po gminie Bychawa
 12. Głos Ziemi Bychawskiej nr 283 (3/2017)
 13. Oferta dla osób bezrobotnych, które prowadziły działalność gospodarczą
 14. Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych
 15. Ogłoszenie Burmistrza Bychawy - dzierżawa - 2017
 16. Ogłoszenie Burmistrza - oddanie w najem - maj 2017
 17. XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.
 18. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - maj 2017
 19. Informacja na temat projektu "Aktywni w pracy" skierowanego do Osób niepełnosprawnych
 20. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - możliwości składania wniosków
 21. Turystyka kulinarna, jako instrument wpływający na rozwój lokalny
 22. Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja
 23. Projekt "Na własną rękę!" - dotacje na założenie działalności gospodarczej
 24. Bezpłatne szkolenie z przedsiębiorczości
 25. Ogłoszenia Burmistrza - sprzedaż działek - maj 2017
 26. Zbliża się XVIII Ogólnopolski Festiwal W Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski
 27. Życzenia z okazji dnia Bibliotekarza
 28. OSP Bychawka Pierwsza startuje w plebiscycie "Dziennika Wschodniego" "STRAŻACY ROKU 2017"
 29. Odwołany bieg Bychawa na 3-GO!
 30. Hetman Tandem Cup 2017 – XX Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów - 1 maja w Bychawie
 31. 3 Maja 2017 i Bieg Bychawa na 3-GO!
 32. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 33. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - kwiecień 2017
 34. Ogłoszenia Burmistrza - najem, dzierżawa - kwiecień 2017
 35. Własna firma Twoją szansą
 36. 26 kwietnia 2017 będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 37. Ankieta dla rodziców przedszkolaków
 38. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 39. Wiosną kwitną inwestycje
 40. Głos Ziemi Bychawskiej nr 282 (2/2017)
 41. Życzenia Wielkanocne 2017
 42. Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” - przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania medalu
 43. Konkurs WIELKANOC 2017 – wręczenie nagród
 44. Można wypuścić drób na dwór, ale wodopój i pokarm nie mogą być dostępne dla dzikiego ptactwa
 45. Zbieramy makulaturę na zakup harcerskiego sztandaru
 46. Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
 47. Promocja książki naszej pisarki Unity Blair - Błękitna Pełnia
 48. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bychawie
 49. Zawód pszczelarza oczami naszych mieszkańców
 50. Atestacja opryskiwaczy za 100 zł - uwaga kontrole.
 51. Konkurs grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2"
 52. Dotacje dla kobiet na otwarcie własnej firmy
 53. Praca przy produkcji rur
 54. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 55. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 56. Oferta dla kobiet po 30. roku życia - 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy
 57. Ponad 30 000 zł na założenie firmy dla osób po 50. roku życia
 58. Zaproszenie na „VII Przegląd Dziecięcych Talentów”
 59. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego
 60. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.
 61. Ogłoszenia burmistrza - najem, dzierżawa, sprzedaż - marzec 2017
 62. 2-3 latki zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
 63. XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r.
 64. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - marzec 2017
 65. Wielkanocna Pomoc Polakom z Strzałkowic, Komarna i Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie.
 66. OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2017
 67. Drużynowe Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
 68. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 69. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne w Centrach Kultury Wiejskiej
 70. Z okazji Dnia Sołtysa
 71. III Turniej o Puchar Starosty Lubelskiego w Piłce Siatkowej
 72. Czytelnik Roku 2016 - uroczysta gala w Bychawie
 73. Warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu
 74. Życzenia z okazji Dnia Kobiet
 75. Zbiór ofert dla szukających pracy
 76. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne dla Pań
 77. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
 78. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
 79. XXII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 30 marca
 80. LGD „Kraina wokół Lublina” organizuje wyjazd na Targi w Kielcach
 81. Gminne obchody Dnia Kobiet w Bychawie
 82. Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie
 83. Michał Król powołany na turniej eliminacji mistrzostw Europy U-17
 84. Nasza Iwona Podkościelna nowym Ambasadorem Województwa Lubelskiego!
 85. Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017)
 86. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 87. Konferencja dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej
 88. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 89. Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat
 90. Będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 91. III Mistrzostwa Piłki Siatkowej o puchar Starosty Lubelskiego już w marcu
 92. XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie
 93. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - luty 2017
 94. Osoby zainteresowane energetyką odnawialną, mogą wyjechać na targi do Kielc
 95. II Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych
 96. Ustawowe obowiązki posiadacza opryskiwacza
 97. Szkolenie komputerowe dla seniorów w Bychawce
 98. Walentynki w Bychawskim Centrum Kultury
 99. Lubelskie Spotkania Edukacyjne dotyczące skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 100. Akcyza 2017 - można składać wnioski