Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Śmieci

 

Bychawa, dnia  26 kwietnia  2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm ) informuje, że:

 1. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu w 2016 r. wyniosły:
 2. Została wykonana analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie gminy Bychawa za rok 2016.
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - 45 %)
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –23,30% (wymagany poziom - 18 %.)
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %(wymagany poziom - 42 %.)

Dokument analizy dostępny jestw formie elektronicznej w formie pliku do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie– http://umbychawa.bip.lubelskie.pl.

 
Plik:
Prowadzącym PSZOK jest Bychawskie Przedsibiorstwo Komunalne spółka z o. o. w Bychawie ul. Rataja 6, 23-100 Bychawa.
tel. 81 566 02 27
 
Punkt zlokalizowany jest:
ul. A. Budnego 6A
23-100 Bychawa
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 - 14.00  

MIASTO BYCHAWA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2017

ODBIÓR ODPADÓW W GODZINACH 7.00 - 19.00

Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz. 7.00

TERMIN ODBIORU

RODZAJ ODPADU

05.01.2017
19.01.2017
02.02.2017
16.02.2017
02.03.2017
16.03.2017
30.03.2017
13.04.2017
27.04.2017
11.05.2017
25.05.2017
08.06.2017
22.06.2017

06.07.2017
20.07.2017
03.08.2017
17.08.2017
01.09.2017 piątek
14.09.2017
28.09.2017
12.10.2017
26.10.2017
09.11.2017
23.11.2017
07.12.2017
21.12.2017

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ODBIERANE RAZ NA DWA TYGODNIE

31.01.2017
28.02.2017
31.03.2017
28.04.2017
31.05.2017
30.06.2017

31.07.2017
31.08.2017
29.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
29.12.2017

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY
(FRAKCJA SUCHA)
ODBIERANA 1 RAZ W MIESIĄCU
W OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY MIESIĄCA

12.01.2017
09.02.2017
23.03.2017     11.04.2017

16.11.2017
14.12.2017

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY
(POPIÓŁ) ODBIERANY 1 RAZ W MIESIĄCU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA ORAZ OD 1 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA WORKI O POJ. 60 L

06.04.2017
20.04.2017
04.05.2017
18.05.2017
01.06.2017
16.06.2017
28.06.2017

13.07.2017
27.07.2017
10.08.2017
24.08.2017
07.09.2017
21.09.2017
05.10.2017
19.10.2017

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY
(ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ORAZ ODPADY ZIELONE Z OGRODÓW)
ODBIERANE 1 RAZ NA DWA TYGODNIE
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA WORKI O POJ. 60 L

07.03.2017
03.10.2017

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ODBIERANE 2 RAZY W ROKUWięcej: Śmieci w Gminie Bychawa

Więcej artykułów…

 1. Krótki przewodnik po segregacji śmieci w domu
 2. Warsztatay w Poleskim Parku Narodowym
 3. Istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l
 4. Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2015
 5. Odnawialne źródła energii w powiecie lubelskim
 6. Wielka zbiórka WIELKICH odpadów wrzesień - październik 2015
 7. Gminny konkurs ekologiczny "Ekologia nie jest mi obca"
 8. Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2014
 9. Nie trzeba składać nowej deklaracji „śmieciowej” w Urzędzie Miejskim
 10. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - marzec - kwiecień 2015
 11. Harmonogram odbioru odpadów 2015
 12. Oko w oko z naturą w gminie Bychawa
 13. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - teren miasta
 14. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - teren wiejski
 15. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji pr
 16. Ogłoszenie Burmistrza Bychawy w sprawie poziomu recyklingu w roku 2013
 17. Gminny Konkurs Ekologiczny - "Eko- Bychawa"
 18. Gminny Konkurs Ekologiczny - "Muzyka w Przyrodzie"
 19. 15 maja zbiórka śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci, odpadów budowlanych na terenie miasta, 26-29 maja na terenie gminy
 20. Pierwsze wyróżnienia i nagrody w konkursie plastycznym "Uroki mojej miejscowości"
 21. Nowe harmonogramy odbioru śmieci
 22. Ekologiczne gry dla dzieci na smartfony i tablety
 23. Punkty zbiórki zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego pochodzących z gospodarstw domowych
 24. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 25. 28 października zbiórka popiołu w Bychawie
 26. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 27. Aktualne informacje z zakresu realizacji ustawy "śmieciowej"
 28. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa
 29. Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o realizacji ustawy "śmieciowej"
 30. Odbiór pojemników na śmieci do końca tygodnia
 31. Od 3 czerwca można odbierać pojemniki na śmieci
 32. Opłata śmieciowa
 33. Rada Miejska uchwaliła stawki opłat za śmieci