Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim

2013-11-22 loga solary 550

WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE, BYCHAWA I ZAKRZEW W POWIECIE LUBELSKIM.

 

KORZYŚCI PROJEKTU

Aktualne statystyki na dzień 07-01-2016

 

Aktualne statystyki na dzień 07-01-2016

GminaIlość instalacjiBiomasaSolarŁącznie
Zakrzew 230 2 (351029 kWh) 228 (933302 kWh) 1284331
Bychawa 402 2 (201500 kWh) 400 (1969417 kWh) 2170917
Budynki użyteczności publicznej 8 0 8 (255913 kWh) 255913
SUMA: 640 4 (552529 kWh) 636 (3158632 kWh) 3711161 (kWh)

 

Szacowane oszczędności (3711161 kWh)

Sposób wytwarzania energiiOszczędność (zł)
ZakrzewBychawaBełżyceWszystkie
Drewno Kocioł na pelety (spr. 88%) 231179.58 390765.06 46064.34 668008.98
Kocioł na drewno (spr. 80%) 154119.72 260510.04 30709.56 445339.32
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne akumulacyjne 488045.78 824948.46 97246.94 1410241.18
Pompa ciepła powietrzna (COP=3,0) 256866.2 434183.4 51182.6 742232.2
Pompa ciepła gruntowa (COP=4,0) 154119.72 260510.04 30709.56 445339.32
Gaz ziemny Kocioł kondensacyjny (spr. 104%) 269709.51 455892.57 53741.73 779343.81
Kocioł tradycyjny (spr. 85%) 321082.75 542729.25 63978.25 927790.25
Kocioł starego typu (spr. 70%) 385299.3 651275.1 76773.9 1113348.3
LPG Kocioł kondensacyjny (spr. 104%) 552262.33 933494.31 110042.59 1595799.23
Olej opałowy Kocioł kondensacyjny (spr. 100%) 488045.78 824948.46 97246.94 1410241.18
Kocioł tradycyjny (spr. 88%) 552262.33 933494.31 110042.59 1595799.23
Węgiel Kocioł na ekogroszek (spr. 75%) 218336.27 369055.89 43505.21 630897.37
Kocioł zasypowy miałowy (spr. 60%) 166963.03 282219.21 33268.69 482450.93
 

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEGO CZASU

Ilość zaoszczędzonego czasu (w godzinach)BychawaBełżyceZakrzewŁącznie
Przez kierowców ciężarówek wożących węgiel 25.22 213.97 126.59 365.78
Przez palacza (brak konieczności obsługi pieca węglowego) 25773   129344.98 373751.03
źródło: http://kolektory-lubelskie.pl/
 
2016-01-07 kolektory-lubelskie.pl
 

Od dnia dzisiejszego, tj. od 16 stycznia 2015 r. rozpoczął się odczyt energii pozyskanej ze słońca u użytkowników indywidualnych na terenie Gminy Bychawa. Odczytu dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie posiadający identyfikator ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.  Będzie on również dokonywał przeglądu instalacji pod kątem prawidłowości jej działania oraz przyjmował zgłoszenia ewentualnych awarii.

Z uwagi na nieobecność części mieszkańców w domach w ciągu dnia, wizyty Naszego pracownika odbywać się będą również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Więcej: Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!

1. Instalacja solarna przez 5 lat będzie stanowić majątek Gminy.
2. Po upływie tego okresu zostanie wymieniony glikol na koszt Wykonawcy.
3. Wszystkie usterki muszą być zgłaszane pisemnie do Urzędu Miejskiego
w Bychawie, ul. Partyzantów 1 lub telefonicznie do protokołu; tel. 81 566-00-04.
4. Wszelkie przeróbki instalacji solarnej na własną rękę bez poinformowania Urzędu Miejskiego
w Bychawie oraz wykonane przez nieautoryzowaną firmę (np. wpięcie instalacji c.o. w górną wężownicę, itp. będą powodować utratę gwarancji. W przypadku, gdy panele solarne zostały zamontowane na dachu budynku, a zaistniała konieczność zmiany dachu lub wymiany jego pokrycia, bezwględnie taki zamiar należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Bychawie. Do upływy gwarancji Wykonawca zastrzega sobie prawo demontażu i następnie ponownego zamontowania paneli wraz z wypompowaniem i ponownym napełnieniem instalacji glikolem pod groźbą utraty gwarancji. Koszt takiego demontażu wraz z ponownym zamocowaniem paneli i uruchomieniem instalacji wynosi od 800,00 zł do 1200,00 zł i pokrywa go użytkownik instalacji (mieszkaniec).
5. Niewłaściwe użytkowanie instalacji – niezgodne z instrukcją eksploatacji – przy pisemnym zgłoszenie usterki do UM w Bychawie, będzie powodowało pobranie od właściciela kwoty za przyjazd serwisu.
6. Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być wpięte do gniazda z uziemieniem
i zabezpieczeniami. Stwierdzenie przez serwis wpiętych urządzeń przez przedłużacz do sieci elektrycznej, będzie powodowało utratę gwarancji.
7. W określonych odstępach czasu (przynajmniej 1 raz na kwartał) pracownik Urzędu będzie odczytywał ze sterowników ilość pozyskanej energii w danym okresie czasu, dla celów sprawozdawczych.

 

Możliwe usterki objęte gwarancją Wykonawcy
1. Spadek ciśnienia glikolu – wskazówka na manometrze poniżej czerwonej (poniżej atm.), utrzymująca się przez cały czas – wyciek glikolu z instalacji.
2. Uszkodzone naczynie przeponowe solarne, pełne glikolu – spadek ciśnienia glikolu (manometr) przy braku widocznych wycieków na dachu/ścianie lub instalacji.
3. Uszkodzone naczynie wodne, pełne wody – objawia się częstymi wyciekami wody przez zawór bezpieczeństwa.
4. Pęknięta armatura (zawór, śrubunek, złączka, rura) – wyciek wody z instalacji.
5. Pompa solarna działa bez przerwy, głośno pracuje, nie wyłącza się – uszkodzona pompa.
6. Sterownik solarny nie wyświetla temperatury na kolektorze „KOL” lub na zasobniku „T2” – napis „Err” – uszkodzony czujnik.
7. Sterownik nic nie wyświetla mimo włączonego zasilania – uszkodzony sterownik.
8. Zaparowany kolektor od wewnątrz dłużej niż rok.

 

Możliwe problemy w eksploatacji instalacji niezależne od producenta/wykonawcy
1. Częste wycieki wody przez zawór bezpieczeństwa przy sprawnym naczyniu przeponowym wodnym – zbyt duże ciśnienie na sieci wodociągowej – należy zamontować reduktor ciśnienia.
2. Sterownik wyświetla na kolektorze temperaturę powyżej 140oC – przegrzane kolektory, instalacja uruchomi się po wystygnięciu kolektorów.
3. Zapowietrzenie instalacji solarnej spowodowanej jest brakiem rozbioru c.w.u.

 

BEZPODSTAWNE WEZWANIE SERWISU BĘDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z OBCIĄŻENIEM FINANSOWYM WŁAŚCICIELA OBIEKTU ZA PRZYJAZD SERWISU ORAZ WYKONANE PRACE SERWISOWE.