Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Bychawa

poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie bychawa
2014-09-26 tablica infor o projekcie 550

Będzie cieplej w gminnych szkołach, przedszkolu i urzędzie

Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej to największa gminna inwestycja ostatnich lat. Kosztowała 5 milionów sześćset tysięcy złotych.

Inwestycja ruszyła w sierpniu ubiegłego roku i trwała do maja roku 2014. Inwestycją objęto sześć gminnych budynków: urzędu miejskiego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Bychawie, przedszkola w Bychawie oraz szkół podstawowych: w Bychawce, Woli Gałęzowskiej i Starej Wsi Drugiej. We wszystkich budynkach ocieplono ściany zewnętrzne, piwnice, stropy; wymieniono dachy, przebudowano system grzewczy z paliwa stałego na olejowe a docelowo na gazowe, wykonano nowe instalacje centralnego ogrzewania i ogrzewania wody, wymieniono okna, drzwi, wokół budynków wykonano odwodnienie.

Dzięki projektowi radykalnie zmienił się też wygląd wszystkich instytucji – otrzymały one nowe, kolorowe elewacje.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 1.360.654,17 zł. Gmina otrzymała również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.790.000 zł.

 

2014-08-14 12.06.30 www

Budynek Urzędu Miejskiego w Bychawie wejście od ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22

2014-08-14 12.07.05 www

Budynek Urzędu Miejskiego w Bychawie wejście od ul. Partyzantów 1

2014-08-14 12.09.56 www

Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Sportowej w Bychawie

2014-08-14 12.15.12 www

Budynek Przedszkola Samorządowego przy ul. Partyzantów w Bychawie

2014-08-19 09.16.33 www

Budynek Szkoły Podstawowej w Bychawce

2014-08-19 09.31.43 www

Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

2014-08-19 09.46.31 www

Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

 

Na początku września rozpoczęła się termomodernizacja budynków szkół gminnych, przedszkola i urzędu. Jej zakres obejmuje m.in. izolację przeciwwilgociową i ocieplenie ścian, wymianę centralnego ogrzewania i kotłowni na olejową z przystosowaniem do zasilania gazem.

2013-09-30 14.03.55 

Inwestycja będzie kosztować ponad sześć milionów złotych. W dużym stopniu zostanie dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie to  pozwoli zmniejszyć zużycie energii cieplnej, zaś budynki otrzymają nową, barwną elewację.
Inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Bychawa” realizowana jest w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS), część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w formie dotacji. Umowę z Funduszem Gmina Bychawa podpisała w dniu 8.07.2013 r. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia – 6 059 000 zł, w tym kwota dofinansowania z NFOŚiGW – 1.627.950 zł, kwota pożyczki z NFOŚiGW – 3.455.620 zł. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.05.2014 r.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Bychawie

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie balustrad
 • Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski przy budynku z kostki brukowej
 • Ocieplenie dachu i stropodachu: docieplenie dachu styropapą, stropodachu granulatem z wełny mineralnej, montaż skrzynek lęgowych
 • Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową z przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem
 • Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie
 • Roboty niekwalifikowane: plac rekreacyjny (nawierzchnia kostka brukowa, trawa), wentylacja w pomieszczeniach szkoły podstawowej oraz wymiana pokrycia dachowego, dach na łączniku z gimnazjum, zadaszenie wyrzutni dachowych i remont kominów nad salą gimnastyczną gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Bychawce

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie balustrad.
 • Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski przy budynku z kostki brukowej.
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem: izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie wełną mineralną, montaż skrzynek lęgowych
 • Wymiana okien: wymiana okien na rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne 13 szt.
 • Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na gazową, wykonanie zewnętrznego wejścia do piwnicy
 • Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie
 • Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana baterii umywalkowych 20 szt. uzupełnienie pasów tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie
 • Roboty niekwalifikowane: remont kominów, wymiana pokrycia dachu, wymiana podłogi w stołówce, odgrzybienie ścian

Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie krat, balustrad
 • Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski przy budynku z kostki brukowej.
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem: izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie wełną mineralną, montaż skrzynek lęgowych:
 • Wymiana okien piwnic: wymiana okienek na uchylne jednodzielne 25 szt.
 • Wymiana drzwi zewnętrznych: drzwi dwuskrzydłowe, wejściowe 2 szt.
 • Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową z  przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem
 • Modernizacja instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie
 • Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana baterii umywalkowych 19 szt. uzupełnienie pasów tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie
 • Roboty niekwalifikowane: malowanie dachu

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie krat, balustrad
 • Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski przy budynku z kostki brukowej
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem: izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie wełną mineralną, montaż skrzynek lęgowych
 • Wymiana drzwi zewnętrznych: drzwi wejściowe 2 szt.(część stara i nowa)
 • Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową z przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem
 • Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie
 • Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana baterii umywalkowych 13 szt. uzupełnienie pasów tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie
 • Roboty niekwalifikowane: nadbudowa pomieszczania na I piętrze, modernizacja klatki schodowej, instalacje elektryczne (część nowa), wymiana pokrycia dachowego, remont kominów (część stara), częściowa wymiana daszków wejściowych

Przedszkole Samorządowe w Bychawie

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnic: docieplenie ścian i ościeżnic styropianem, nowe obróbki blacharskie i instalacja odgromowa, malowanie krat, balustrad
 • Ocieplenie ścian fundamentowych: docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski przy budynku z kostki brukowej
 • Ocieplenie dachu: docieplenie dachu i pokrycie styropapą, remont kominów
 • Wymiana okien: wymiana okien na rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne 24 szt.
 • Wymiana drzwi zewnętrznych: drzwi wejściowe 4 szt.
 • Modernizacja kotłowni: wymiana kotłowni na olejową z  przystosowaniem kotłowni do zasilania gazem z której dodatkowo ogrzewane będą budynki urzędu.
 • Wymiana instalacji CO: wymiana grzejników i rurociągów, uzupełnienie tynków i miejscowe malowanie
 • Budowa instalacji CWU: instalacja w budynku, wymiana baterii umywalkowych 24 szt. uzupełnienie pasów tynków, posadzki, płytek, miejscowe malowanie, montaż kolektorów słonecznych
 • Roboty niekwalifikowane: chodniki, schody wejściowe, podjazd dla niepełnosprawnych, zadaszenia nad wejściami
 • poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej w gminie bychawa