Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXI edycji Konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa Boże Narodzenie 2016.

Co roku na nasze zaproszenie odpowiadają wszystkie szkoły znajdujące się na terenie naszej gminy. Co roku, również, otrzymujemy wiele pięknych projektów kartek, za które serdecznie dziękujemy. Przez lata (od 2006 roku) uzbierała się przepiękna kolekcja kartek wydawanych przez Gminę Bychawa (na zdjęciu).

Główną nagrodą w tej edycji konkursu, będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja wydawnicza najpiękniejszej kartki. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i promocyjnych upominków.

2016-11-22 kolekcja kartek Boże Narodzenie 2016

 

REGULAMIN 

XXI edycji Konkursu Plastycznego na Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy Bychawa

BOŻE NARODZENIE 2016

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.

2.  Adresatami XXI edycji konkursu są dzieci i młodzież.

3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.

4.  Preferowany format pracy: A4.

5. Preferowane techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.

6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja, placówka), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora, opiekuna).

7. Prace prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 5 grudnia 2016 roku.

8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

9.  Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.

10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Burmistrza Bychawy z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.

11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora, najpóźniej do 23 grudnia 2016 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane również na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania modyfikacji projektów.

14. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.