Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

2017-08-11 plakat dozynki gmina bychawa 650

 

 

Burmistrz Bychawy
Rada Miejska w Bychawie
Bychawskie Centrum Kultury
Mieszkańcy Gałęzowa, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej,
Gałęzowa-Kolonii Drugiej oraz Kowerska,
Starostowie dożynek – Ewa Bartnik i Zygmunt Adamczyk
serdecznie zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE
stadion miejski w Bychawie
20 sierpnia 2017 roku

 

W programie m.in.:
11.30 – Msza święta dożynkowa
12.30 – Korowód dożynkowy na stadion miejski
13.00 – Rozpoczęcie dożynek – Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”
13.30 – Część oficjalna (przemówienie Burmistrza Bychawy oraz zaproszonych gości, przedstawienie tegorocznych gospodarzy i starostów Dożynek Gminnych, prezentacje wieńców i sołectw)
15.30 – Część artystyczna (zespół taneczny Spadczyna z Prużan (Białoruś), Klub Seniora z BCK)
od 19.30 zabawa z zespołem HEAVEN

 

Imprezy towarzyszące:
Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych, Konkurs na Wieniec Publiczności, VII Turniej Piłki Nożnej Sołectw (od 9.00 rano), rozstrzygnięcie Konkursu Piękne Miasto i Gmina 2017, wspólne grillowanie z władzami Bychawy, stoiska promocyjne, konkursy, dmuchane zamki.

 


 

Regulamin Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych,
dla Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2017 r.


I Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują podczas dożynek gminnych w dniu 20 sierpnia 2017 r.
2. Organizatorem Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych jest Burmistrz Bychawy.
3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej www.bychawa.pl.
II Cel konkursu
1. Prezentacja oraz wybór najpiękniejszych wieńców: tradycyjnego i współczesnego.
2. Upowszechnianie oraz kultywowanie tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.
3. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej.
III Zgłaszanie i uczestnictwo
1. Zgłoszenia wieńców do konkursu przyjmowane są w dwóch kategoriach: wieńce tradycyjne i wieńce współczesne.
a) wieńce tradycyjne – autentycznie ludowe, wykonane według starych wzorów np: wieńce korony, wieńce płaskie, wieńce koliste, wieńce w kształcie stożkowej kopy. Wieńce wykonane są z wykorzystaniem wyłącznie płodów naturalnych: kłosy, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty, zioła.
b) wieńce współczesne – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej, formy uwzględniające współczesny charakter społeczeństwa, odwołujące się do aktualnej rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej.
2. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać zgodnie z Kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie.
3. Wykonawcą wieńca może być sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy lub inna organizacja bądź stowarzyszenie działające na terenie gminy.
4. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na koszt własny.
IV Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: po jednym przedstawicielu: instytucji kultury, Rady Miejskiej w Bychawie, Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga konkurs w dniu uroczystości dożynkowych.
4. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do oceny dwóch wieńców w obydwu kategoriach poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania: 1 głos na wieniec tradycyjny oraz 1 głos na wieniec współczesny.
5. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej wieńców o wyniku konkursu decyduje losowanie.
6. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół i podpisany przez wszystkich jej członków.
V Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w obydwu kategoriach: za pierwsze miejsce – 500 zł brutto, drugie miejsce – 400 zł brutto, trzecie miejsce – 300 zł brutto.
2. Laureaci pierwszych miejsc w obydwu kategoriach Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych (tj. wieniec tradycyjny oraz wieniec współczesny) będą reprezentować Gminę Bychawa na Dożynkach Powiatowych w Radwcu w dn. 27 sierpnia 2017 r.
3. Pozostałe wieńce otrzymują wyróżnienia finansowe, których wysokość uzależniona jest od ilości zgłoszonych wieńców.
VI Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 


Regulamin Konkursu na Wieniec Publiczności podczas Dożynek Gminnych 

w Bychawie w dniu 20 sierpnia 2017 r.


I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na wieniec publiczności.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują w dniu 20 sierpnia 2017 roku podczas Dożynek Gminnych w Bychawie.
3. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie www.bychawa.pl.
5. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.


II. Cel konkursu

§ 2
1. Promowanie tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
2. Prezentacja najładniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Bychawa.
3. Promocja walorów wsi polskiej.


III. Uczestnicy konkursu

§ 3
1. Wieniec Publiczności będzie wybierać Publiczność biorąca udział w Dożynkach Gminnych w Bychawie w dniu 20 sierpnia 2017 r.
2. Karty do głosowania będzie można pobrać w namiocie promocyjnym Gminy Bychawa na stadionie miejskim w Bychawie.
3. Liczba kart będzie ograniczona i wydawana do wyczerpania lub do godziny podanej na scenie przez organizatora.
4. Każda osoba oddająca głos, w momencie wrzucania karty głosowania do urny, otrzyma kupon konkursowy, który weźmie udział w losowaniu nagrody.
5. Losowanie odbędzie się na scenie głównej podczas rozstrzygnięcia konkursu.


IV. Komisja konkursowa

§ 4
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. Komisja podsumuje ilość oddanych głosów, wyłoni jednego zwycięzcę i sporządzi protokół.

V. Nagrody

§ 5
1. Twórcy wieńca, który uzyska największą liczbę głosów i wygra Konkurs na Wieniec Publiczności otrzymają nagrodę ufundowaną przez sponsora.
2. Spośród Publiczności biorącej udział w głosowaniu zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę główną.
3. Kolejne dwie wylosowane osoby otrzymają nagrody w formie upominków.


VI. Postanowienia końcowe

§ 6
1. Zmiany do Regulaminu ma prawo wprowadzić wyłącznie Burmistrz Bychawy.
2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.