Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Edukacja ekologiczna

 

2015-05-13 ekologicznie

Gmina Bychawa wraz z pozostałymi uczestnikami tj: Szkołą Podstawową w Bychawie, Szkołą Podstawową w Bychawce  im. Kajetana Koźmiana, Szkołą Podstawową w Starej Wsi Drugiej, Szkołą Podstawową w Woli Gałęzowskiej, Gimnazjum Nr 1w Bychawie,  Bychawskim Centrum Kultury oraz prasą lokalną „Głos Ziemi Bychawskiej”  przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  w  maju i kwietniu bieżącego roku zrealizowała zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwąEkologia nie jest mi obca”.

Więcej: Gminny konkurs ekologiczny "Ekologia nie jest mi obca"

2014-10-15 folder ekoBychawa 550
EkoBYCHAWA dbam o swoje miejsce na Ziemi to nowy przyrodniczy informator o gminie Bychawa wydany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Oprócz rozdziału będącego charakterystyką środowiska przyrodniczego gminy Bychawa, zawiera również część edukacyjną: przewodnik jak segregować śmieci i co robić w gospodarstwie domowym z tzw. odpadami nietypowymi. Jest też część podsumowująca zorganizowane w ramach projektu „Dbam o swoje miejsce na Ziemi" konkursy – muzyczny, plastyczny i wiedzy ekologicznej.
Część przyrodnicza została napisana przez geografa i regionalistę Marka Kunę. Opisuje zasoby naturalne naszej gminy – budowę geologiczną, klimat, gleby, wody i niezwykłe bogactwo gatunkowe flory i fauny u nas występującej. Publikacja ma ładną, kolorową szatę graficzną i jest bogato zilustrowana fotografiami ze zbiorów Urzędu Miejskiego. Są to piękne krajobrazy (warto zwrócić uwagę na niepublikowane dotąd nietypowe zdjęcie ruin zamku), osobliwości florystyczne (np. iglicznia trójcierniowa w Zaraszowie) i ciekawostki ze świata zwierząt, np. 27-kilogamowy sum z Bychawy.

info:

rozmiar: 20x20 cm
ilość stron: 24
nakład: 2000 szt. 
wydawca: Gmina Bychawa
ISBN: 978-83-931474-2-7
 

Więcej: Oko w oko z naturą w gminie Bychawa