Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Organizacje Społeczne - Ogłoszenia

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Odsłony
Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku 2017 Mar 28 179
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017 Mar 28 201
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. 2017 Mar 22 404
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2017 2017 Mar 17 290
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017 Mar 14 371
Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2017 Lut 23 369
Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2017 Lut 16 541
OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016 Lis 04 707
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 2016 Lip 14 1246
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 8 czerwca 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016 Cze 08 1052
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Wakacje z Bogiem 2016 Cze 06 1301
SPRAWOZDANIE Burmistrza Bychawy z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2016 Maj 31 842
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - powszechna nauka pływania 2016 Kwi 12 1408
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty na realizację zadania - Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami" 2016 Lut 24 1335
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016 Lut 12 2063
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne 2015 Lis 12 1285
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r. 2015 Lip 23 1418
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015 Cze 24 1384
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wakacje z Bogiem 2015 2015 Cze 15 1891
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty przez Odział Rejonowy PZERiI na realizację zadania publicznego - Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami" 2015 Kwi 01 1709
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. 2015 Mar 13 1392
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 5 lutego 2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015 Lut 05 1489
Nabór członków do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku 2015 Sty 02 2387
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pt. XVII Spotkania Regionalne ph. Wirtualna Bychawa 2014 Paź 16 2113
Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok 2014 Paź 08 2312
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - obóz profilaktyczny 2014 Lip 18 2467
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - „Wakacje z Bogiem” 2014 Cze 25 2121
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2014 Kwi 24 2404
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 2014 Mar 25 2380
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014 Lut 25 4113
Nabór do komisji w otwartych konkursach ofert w 2014 roku 2013 Gru 04 2985
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - XVI Spotkania Regionalne 2013 Gru 03 2607
SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych, którym poddano PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BYCHAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014 2013 Lis 21 2479
OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych 2013 Lis 06 2839
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2013 Paź 24 2841
Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert - obóz dla młodzieży 2013 Sie 01 5446
Konkurs "sport" - wyniki konkursu ofert 2013 Mar 27 5525
Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku 2013 Lut 12 5209
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a 2013 Lut 01 6351
Zaproszenie do komisji konkursowych 2012 Gru 13 3750
Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert 2012 Gru 04 5046
Ogłoszenie o złożeniu oferty 2012 Lis 23 5390
Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2012 Lis 06 7363
Ogłoszenie Burmistrza Bychawy 2012 Cze 28 5878
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku 2012 Cze 12 5215
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy 2012 Maj 11 5947
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o dzialności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012 Kwi 12 4643
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku 2012 Mar 23 5564
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku 2012 Lut 20 6011
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego 2012 Sty 24 4048