Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Seniorów

 

2017-09-15 rada seniorow bychawa 650

Rada Senorów skałda się z 15 osób

 

11 członków wybranych podczas tajnego głosowania:

 1. Jadwiga Grzesiak 
 2. Zofia Kula
 3. Ryszard Krawczyk
 4. Tadeusz Rybaczek
 5. Cecylia Rachwał 
 6. Barbara Gęba
 7. Teresa Michalewska
 8. Marianna Jaruga
 9. Stanisława Wójcik
 10. Krystyna Plewa
 11. Maria Mierzwa

 

Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie

Jerzy Rybaczek - radny

 

Przedstawiciel sołtysów Gminy Bychawa

Mirosław Grzesiak - sołtys Wandzina

 

Przedstawiciel bychawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych:

Ewa Rębecka - przewodnicząca Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

 

Osoba wskazana przez burmistrza Bychawy:

Teresa Szopa - kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

 

W dniu wczorajszym 29 czerwca 2016 o godz. 16.00 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów oraz Zarządu tejże Rady. Radzie w najbliższej kadencji przewodniczyć będzie pani Ewa Rębecka, jej zastępcą będzie p. Cecylia Rachwał, sekretarzem – p. Teresa Szopa. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Bychawy Janusz Urban.

2016-06-29 wybory rady seniorow

Więcej: Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Bychawie pierwszej kadencji

Na podstawie §7 oraz § 8 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Bychawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bychawie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub z 2016 r. poz. 1906) zwołuję I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:

 

Więcej:  I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie - czerwiec 2016

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu do dnia 15 marca 2016 r. Projekt uchwały i statutu dostępny jest w BIP

Więcej: Projekt uchwały i statutu Gminnej Rady Seniorów w Bychawie - konsultacje potrwają do 15 marca br. 

Taką możliwość stwarza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Pojawił się w niej zapis, który w sposób jasny i klarowny przedstawia sytuację osób starszych – Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.


Seniorzy stanowią ważną grupę obywateli, których głos powinien być brany pod uwagę przez samorząd. Wobec czego zrodził się pomysł utworzenia przy Radzie Miejskiej w Bychawie nowego ciała o charakterze doradczym, reprezentującego środowisko osób starszych – Rady Seniorów. Jej powołanie ma pozwolić skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych. Pomysł w najbliższym czasie ma szansę zostać zrealizowany. Na ostatnim posiedzeniu przyjąłem wstępne założenia dot. statutu Rady Seniorów. Zatem chciałbym zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniu 11 lutego br. o godz. 13.00 wszystkie środowiska skupiające seniorów do dyskusji na temat założeń funkcjonowania Rady Seniorów. Jestem głęboko przekonany, że wielka siła ducha, mądrość i doświadczenie seniorów spowodują, iż Rada Seniorów będzie organem, z którym warto rozmawiać i wspólnie kreować lepszą rzeczywistość naszej gminy.


Janusz Urban Burmistrz Bychawy