Ferie zimowe w Białym Dunajcu dla dzieci rolników za 350 zł – przyjmowanie zgłoszeń do 3 stycznia 2020

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację zimowisk dla dzieci rolników. Dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszamy do włączenia się w organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników w 2020 r.:

 • miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (woj. małopolskie) termin: 11.01.2020 – 20.01.2020
 • liczba proponowanych miejsc: 5

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.
Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta m.in.:

 • ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na zimowisku realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej)
 • z opłat wnoszonych przez rodziców

Zapewniamy kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zbiórki zostaną przekazane do 5 dni przed zimowiskiem (zapewniamy transport autokarowy – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie Państwa Gminy).

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

 1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
 2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
  Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
  Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).
 3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

Załączniki:

Zapisy chętnych przyjmowane są w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.