FESTYN RODZINNY „Poznaj smaki naszych ziem” niedziela, 22.09.2019 r.

image_pdfimage_print

Bychawa, park za kościołem

Program:
15.10 – „Klub Seniora” przy Bychawskim Centrum Kultury
15.30 – „Męski Zespół Wokalny” przy Bychawskim Centrum Kultury
16.00 – Pokaz kulinarny z degustacją
17.00 – „Głuskowianki”
18.00 – Pokaz kulinarny z degustacją
19.00 – Potańcówka pod gwiazdami
23.00 – Zakończenie festynu

Pokaz kulinarny z degustacją w wykonaniu Kamila Kotarskiego

Konkurs na najlepsze: ciasto, danie mięsne oraz danie bezmięsne

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonii

Dodatkowe atrakcje: Lody, wata cukrowa, bezpłatne dmuchańce dla dzieci

Do pobrania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą „Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące obszar LSR KwL” mająca na celu popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez organizację wydarzeń kulturalnych mających na celu promocję walorów historycznych, kulturowych oraz promocję produktów regionalnych i tradycyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: 25 wydarzeń/imprez;  6 520 odbiorców informacji o promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktach regionalnych i tradycyjnych.